Number of Recipients per Message – Exchange Server Mesaj içerisindeki Alıcı Limitleri

Number of Recipients per Message – Exchange Server Mesaj içerisindeki Alıcı Limitleri

Bu makalemde sizlere Exchange Server üzerinde alıcı limitlerinin nasıl değiştirileceğini anlatacağım. Exchange server üzerinde alıcı limitlerini birkaç farklı şekilde değiştirebilirsiniz. Temel olarak alıcı limitlerini 4 farklı başlıkta inceliyoruz, bunlar aşağıdaki gibidir;

  • Mailbox
  • Organization
  • Connector (for Receive connectors only)
  • Transport server

Yani organizasyon seviyesinde, kullanıcı posta kutusu seviyesinde, receive connector üzerinde veya transport servisi seviyesinde yapılandırabiliriz.

Öncelikle mevcut organizasyon seviyesinde varsayılan rakamları aşağıdaki komut setleri ile kontrol edebiliriz;

Get-TransportConfig | fl MaxRecipientEnvelopeLimit

Konumuzun biraz dışında ama tek bir komut ile hem alma hem gönderme limitlerini hemde alıcı limitini organizasyon seviyesinde aşağıdaki komut ile görüntüleyebilirsiniz;

Get-TransportConfig | Format-List MaxReceiveSize,MaxSendSize,MaxRecipientEnvelopeLimit

Connector seviyesinde aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

Öncelikle Get-ReceiveConnector komutu ile alıcı limitini kontrol etmek istediğiniz connector ismini not alın. Daha sonra aşağıdaki komutta bu ismi kullanabilirsiniz.

Get-ReceiveConnector -Identity “EXC01\Default Frontend EXC01” | fl MaxRecipientsPerMessage

Exchange Server 2016 kurulumu ile beraber gelen varsayılan 5 connector için limitler aşağıdaki gibidir;

Transport service on Mailbox servers

Default <ServerName> 5000

Client Proxy <ServerName> 200

Front End Transport service on Mailbox servers

Default Frontend <ServerName> 200

Outbound Proxy Frontend <ServerName> 200

Client Frontend <ServerName> 200

Benzer şekilde connectorlar için alıcı limiti yanında size yani boyut – size limitlerini de görmek için aşağıdaki PS komutunu kullanabilirsiniz

Get-ReceiveConnector | Format-Table Name,Max*Size,MaxRecipientsPerMessage; Get-SendConnector | Format-Table Name,MaxMessageSize; Get-AdSiteLink | Format-Table Name,MaxMessageSize; Get-DeliveryAgentConnector | Format-Table Name,MaxMessageSize; Get-ForeignConnector | Format-Table Name,MaxMessageSize

Transport seviyesinde ise aşağıdaki gibi bir komutu kullanabiliriz;

Get-TransportService -Identity “EXC01” | fl PickupDirectoryMaxRecipientsPerMessage

Son olarak kullanıcı limitini aşağıdaki komut ile kontrol edebiliriz;

Get-Mailbox -Identity “hakanuzuner” | fl RecipientLimits

Benzer şekilde gönderme ve alma limitleri ile görmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz

Get-Mailbox <MailboxIdentity> | Format-List MaxReceiveSize,MaxSendSize,RecipientLimits

Benzer bir raporu tüm kullanıcılarınız için almak isterseniz aşağıdaki PS komutunu kullanabilirsiniz;

$mb= Get-Mailbox -ResultSize unlimited; $mb | where {$_.RecipientTypeDetails -eq ‘UserMailbox’} | Format-Table Name,MaxReceiveSize,MaxSendSize,RecipientLimits

Buradan yola çıkarak eğer bu limitleri değiştirmek isterseniz Get- komutları yerine Set- komutlarını kullanmanız yeterli olacaktır.

Örnekler aşağıdaki gibidir;

Set-TransportConfig -MaxRecipientEnvelopeLimit 300

Set-ReceiveConnector -Identity “Cozumpark Receive Connector” -MaxRecipientsPerMessage 300

Set-TransportService -Identity “EXC01” -PickupDirectoryMaxRecipientsPerMessage 300

Set-Mailbox -Identity “hakanuzuner” -RecipientLimits 300

Bu komutları çalıştırdıktan kısa bir süre sonra limitlerin güncellendiğini göreceksiniz. Ancak burada önemli nokta bu değişikliklerin diğer tüm Exchange sunucularına yansıması için AD replikasyonunu beklemeniz veya tetiklemeniz gereklidir.

Kaynak

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124345(v=exchg.160).aspx