Ay: Eylül 2011

Process execution failed with exit code 5

Exchange Server 2007 kaldırırken karşılaştığınız bu sorunu aşağıdaki link yardımı ile çözebilirsiniz https://support.microsoft.com/kb/951183/en-us Eğer bu çözüm olmaz ise aşağıdaki dizinden logları kontrol edebilirsiniz %SystemDrive%\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log En alt bölümde en güncel logları görebilirsiniz.  

Remove Exchange 2007 Mailbox Role Fails with error : Object is read only because it was created by a future version of Exchange: 0.10 (14.0.100.0). Current supported version is 0.1 (8.0.535.0).

Exchange Server 2007 den 2010 sürümüne geçiş sırasında eski sunucu üzerindeki tüm mailboxları yeni sunuculara taşdıktan sonra geriye bir public folder yapısını taşımak kalır. Bunun için ilk olarak 2010 üzerinde public folder açıyoruz, sonrasında 2007 …