Kategori: Exchange Server

Microsoft Exchange Server Auth Certificate Nedir?

Microsoft Exchange Server Auth Ceritificate, aslında ortamınıza yüklediğiniz Exchange Server ile default olarak gelir ve bitiş süresi kurulduğundan itibaren 5 yıldır. Çoğu zaman, bu sertifikaya bakılmayabiliyor, çünkü 5 yıl içinde yeni bir Exchange Server’a Migration yapabilirsiniz ve …

Exchange Server well-known object entry install error Hatası

Exchange Server 2007 ve sonraki sürümlerinde CU veya benzeri yükleme işlemlerinde aşağıdaki gibi bir hata alabilirsiniz; The following error was generated when “$error.Clear(); initialize-ExchangeUniversalGroups -DomainController $RoleDomainController-ActiveDirectorySplitPermissions $RoleActiveDirectorySplitPermissions ” wasrun: “Microsoft.Exchange.Management.Tasks.InvalidWKObjectException: Thewell-known object entry B:32:E80CDFB75697934981C898B4DBC5A0C6:CN=UMManagement\0ADEL:fe724a9d-61a8-4951-bb2f-aaeca6dcfee6,CN=DeletedObjects,DC=cozumpark,DC=com,DC=tr on …

Remote Server returned ‘550 5.1.11 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; Recipient not found by Exchange Legacy encapsulated email address lookup’

Eğer ortamınızdaki bir kullanıcının posta kutusunun silip yeniden açarsanız outlook üzerindeki cache nedeni ile aynı kişiye mail gönderen kullanıcılar aşağıdaki gibi bir hata alacaklardır;Remote Server returned ‘550 5.1.11 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; Recipient not found by Exchange Legacy …

Discovery export credential keeps popping up

Exchange organizasyonunuz içerisinde bir arama yapıp daha sonra bu arama sonucunun pst olarak download etmek istediğiniz zaman aşağıdaki gibi bir şifre ekranı ile karşılaşabilirsiniz; Böyle bir sorun yaşıyorsanız önerilerimiz aşağıdaki gibidir; Kimlik Bilgileri Yöneticisine yanlış …