Ay: Ekim 2012

service principal name spn

service principal name spn

Active Directory veri tabanında bulunan objelere ait öz nitelik dediğimiz attiribute’ ler bulunmaktadır. Bu öznitelikler bir takım değerler içermektedir. Örneğin bir user objesi için displayname öz niteliği hakan uzuner değerini alabilir. Veya samAccountname öz niteliği hakanuzuner …