Ay: Ağustos 2013

Microsoft Hibrit Bulut Bülteni

Microsoft Hibrit Bulut Bülteni

  Veri Merkezi Trendleri     Microsoft’un modern bulut vizyonu: Cloud OS ile Fiziksel Sınırları Olmayan Veri Merkezleri   Genel Bulut ve Özel Bulut platformlarının entegre edilerek, birbirinin uzantısı olarak çalıştırılması ve tek merkezden yönetilebilmesi …