Ay: Aralık 2016

Exchange Server Kullanıcıları için ActiveSyncPolicy – Mobile Device Mailbox Policy Listeleme

Exchange Server Kullanıcıları için ActiveSyncPolicy – Mobile Device Mailbox Policy Listeleme

Merhaba, komut Exchange Server 2010, 2013 ve 2016 üzerinde denenmiştir. Get-CASMailbox |ft Displayname, ActiveSyncMailboxPolicy, Servername Eğer belirli bir policy için arama yapmak istiyorsanız yani örneğin bir policy tanımladınız ama bunu hangi kullanıcılara atadığınızı hatırlamıyorsanız önce …

Windows 10 Üzerinde GPO ile Windows Store Yasaklama

Windows 10 Üzerinde GPO ile Windows Store Yasaklama Windows 10 üzerinde GPO ile Store yasaklama için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Computer Configuration>Administrative Templates>Windows Components>Store>Turn off the Store application User Configuration>Administrative Templates>Windows Components>Store>Turn off the Store …