Exchange Server Kullanıcıları için ActiveSyncPolicy – Mobile Device Mailbox Policy Listeleme

Merhaba, komut Exchange Server 2010, 2013 ve 2016 üzerinde denenmiştir.

Get-CASMailbox |ft Displayname, ActiveSyncMailboxPolicy, Servername

Eğer belirli bir policy için arama yapmak istiyorsanız yani örneğin bir policy tanımladınız ama bunu hangi kullanıcılara atadığınızı hatırlamıyorsanız önce policy isminden bir değişken yapıp sonra sorgu çekebiliriz;

$ASyncPolicyismi = (Get-ActiveSyncMailboxPolicy “Pazarlama“).Identity.DistinguishedName

Get-CASMailbox -Filter {ActiveSyncMailboxPolicy -eq $ASyncPolicyismi} |ft Displayname, ActiveSyncMailboxPolicy, Servername

Umarım faydalı olur