Ay: Şubat 2023

KB5023038 Şubat 2023 Exchange Security Update Sonrası Event ID 4999 EWS Web application pool Sorunu

Exchange Server için Şubat 2023 tarihinde yayınlanan KB5023038 nolu güvenlik güncelleştirmesini yükledikten sonra bazı müşterilerden alınan EWS servislerine erişememe sorunu için Microsoft bir çözüm yayınladı. Öncelikle yeni bir kayıt defteri girdisi oluşturuyoruz Registry key:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v15\Diagnostics …