Exchange Üzerinden Mobile Cihaz Modelini Öğrenme Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Şirket organizasyonunuzda Exchange Server kullanıyorsunuz ve çalışanlar Active Sync özelliği sayesinde maillerine bakabiliyorlar. Ancak size bir takım istatistiki bilgiler gerekiyor , örneğin Active Sync Policy tanımlayacaksınız ancak iphone os4 e kadar hala password recovery olmadığı için iphone kullanıcılarını veya BlackBerry kullanıcılarını bulmak mı istiyorsunuz ? bunu basit bir komut ile yazabilir ve küçük bir geliştirme ile toplu bilgilere ulaşabilirsiniz

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox hakanuzuner

sonuç aşağıdaki gibidir.

FirstSyncTime         : 6/14/2010 3:00:34 PM
LastPolicyUpdateTime  : 7/25/2010 10:14:27 AM
LastSyncAttemptTime   : 7/28/2010 12:41:26 PM
LastSuccessSync       : 7/28/2010 12:41:26 PM
DeviceType            : PocketPC
DeviceID              : 8080XXXXXX
DeviceUserAgent       : MSFT-PPC/5.2.5500
DeviceWipeSentTime    :
DeviceWipeRequestTime :
DeviceWipeAckTime     :
LastPingHeartbeat     :
RecoveryPassword      : ********
DeviceModel           : HTC HD2 T8585
DeviceIMEI            : 35XXX
DeviceFriendlyName    : HTC_HD2
DeviceOS              : Windows CE 5.2.23572
DeviceOSLanguage      : English
DevicePhoneNumber     :
Identity              : Hakan.Uzuner@cozumpark.com.tr\AirSync-PocketPC-8080

tüm kullanıcılar için bilgi almak ve çıktının kendinize html mail olarak gelmesi için aşağıdaki script i değiştirmeniz yeterli

$sendAlertTo = “hakan.uzuner@cozumpark.com
$sendAlertFrom = “Senderfromaddress@domain.com
$SMTPServer = “servername”

$appleCollection = @()
$appleverhash = @{ }
$hndSethash = @{ }

function addtoIOShash($inputvar){
$inparray = $inputvar.Split(‘,’)
$v1 = $inparray[1].Substring(0,1)
$v2 = $inparray[1].Substring(1,1)
$v3 = $inparray[1].Substring(2,($inparray[1].Length-2))
$useragent = “{0:D2}” -f (([int][char]$v2)-64)
$apverobj = “” | select IOSVersion,IOSReleaseDate,ActiveSyncUserAgent,AppleBuildCode
$apverobj.IOSVersion = $inparray[0]
$apverobj.IOSReleaseDate = $inparray[2]
$apverobj.AppleBuildCode = $inparray[1]
$apverobj.ActiveSyncUserAgent = $v1 + $useragent + “.” + $v3
$appleverhash.add($apverobj.ActiveSyncUserAgent,$apverobj)

}

#IOSVersion,Deviceid,ReleaseDate
addtoIOShash(“1,1A543,Jun-07”)
addtoIOShash(“1.0.1,1C25,Jul-07”)
addtoIOShash(“1.0.2,1C28,Aug-07”)
addtoIOShash(“1.1,3A100,Sep-07”)
addtoIOShash(“1.1,3A101,Sep-07”)
addtoIOShash(“1.1.1,3A109,Sep-07”)
addtoIOShash(“1.1.1,3A110,Sep-07”)
addtoIOShash(“1.1.2 ,3B48,Nov-07”)
addtoIOShash(“1.1.3,4A93,Jan-08”)
addtoIOShash(“1.1.4,4A102,Feb-08”)
addtoIOShash(“1.1.5,4B1,Jul-08”)
addtoIOShash(“2,5A347,Jul-08”)
addtoIOShash(“2.0.1,5B108,Aug-08”)
addtoIOShash(“2.0.2,5C1,Aug-08”)
addtoIOShash(“2.1,5F136,Sep-08”)
addtoIOShash(“2.1,5F137,Sep-08”)
addtoIOShash(“2.1,5F138,Sep-08”)
addtoIOShash(“2.2,5G77,Nov-08”)
addtoIOShash(“2.2.1,5H11,Jan-09”)
addtoIOShash(“3,7A341,Jun-09”)
addtoIOShash(“3.0.1,7A400,Jul-09”)
addtoIOShash(“3.1,7C144,Sep-09”)
addtoIOShash(“3.1,7C145,Sep-09”)
addtoIOShash(“3.1,7C146,Sep-09”)
addtoIOShash(“3.1.2,7D11,Oct-09”)
addtoIOShash(“3.1.3,7E18,Feb-09”)
addtoIOShash(“3.2,7B367,Apr-10”)
addtoIOShash(“4.0,8A293,Jun-10”)

$hndSethash.add(“1C2″,”IPhone 3G”)
$hndSethash.add(“2C1″,”IPhone 3GS”)
$hndSethash.add(“3C1″,”IPhone 4”)

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | ForEach-object {
$Mb = $_
Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox:$_.Identity | foreach-object {

if($_.DeviceType -eq “iPhone”){
$userRepobj = “” | select UserName,emailAddress,IphoneType,IOSVersion,IOSReleaseDate,ActiveSyncUserAgent,ActiveSyncDeviceUserAgent,AppleBuildCode
if ($_.DeviceUserAgent -ne $null){
$apcode = $_.DeviceUserAgent
$userRepobj.ActiveSyncDeviceUserAgent = $_.DeviceUserAgent
$apcodearray = $apcode.split(“/”)
if ($apcodearray[0].length -gt 12){
$userRepobj.IphoneType = $hndSethash[$apcodearray[0].Substring(12,3)]
}
$userRepobj.IOSVersion = $appleverhash[$apcodearray[1]].IOSVersion
$userRepobj.IOSReleaseDate = $appleverhash[$apcodearray[1]].IOSReleaseDate
$userRepobj.ActiveSyncUserAgent = $appleverhash[$apcodearray[1]].ActiveSyncUserAgent
$userRepobj.AppleBuildCode = $appleverhash[$apcodearray[1]].AppleBuildCode
$userRepobj.UserName = $Mb.Name
$userRepobj.emailAddress = $Mb.WindowsEmailAddress
$appleCollection += $userRepobj
}
}
}

}

$tableStyle = @”
<style>
BODY{background-color:white;}
TABLE{border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: black;
border-collapse: collapse;
}
TH{border-width: 1px;
padding: 10px;
border-style: solid;
border-color: black;
background-color:#66CCCC
}
TD{border-width: 1px;
padding: 2px;
border-style: solid;
border-color: black;
background-color:white
}
</style>
“@

$body = @”
<p style=”font-size:25px;family:calibri;color:#ff9100″>
$TableHeader
</p>
“@

$SmtpClient = new-object system.net.mail.smtpClient
$SmtpClient.host = $SMTPServer
$MailMessage = new-object System.Net.Mail.MailMessage
$MailMessage.To.Add($sendAlertTo)
$MailMessage.From = $sendAlertFrom
$MailMessage.Subject = “iPhone Registrration Report”
$MailMessage.IsBodyHtml = $TRUE
$MailMessage.body = $appleCollection | ConvertTo-HTML -head $tableStyle –body $body
$SMTPClient.Send($MailMessage)