Ay: Mart 2010

Managed Service Accounts

Managed Service Accounts

Managed Service Accounts Managed Service Accounts servis hesaplarının yönetimini basitleştiren yeni bir özellik. Windows Server 2008 R2 domain seviyesinde Service Principal Names (SPNs) yönetimini daha da iyileştiren bir yenilik. Managed Service Accounts özelliği ile servis …
Offline domain join

Offline domain join

Windows 7 ve Windows Server 2008 R2’de çalışan sistemlerin ağ bağlantısı olmadan ve domain controller bilgisayarıyla bağlantı kurmadan domaine katılmalarını sağlayan özelliktir. DJoin.exe isimli komut satırı aracı ile gerçekleştirilir. Bilgisayarların domain ortamına katılımını kolaylaştıran bir …
Authentication Mechanism Assurance

Authentication Mechanism Assurance

Authentication mechanism assurance (AMA) bileşeni ile uygulamaların kaynaklara erişimini kimlik doğrulama gücü ve metoduna göre belirlenebiliyor.  Kimlik doğrulama esnasında kullanıcının sertifika-tabanlı logon methodu ile logon olup olmadığı, logon olurken kullandığı sertifika tipi vb. gibi kullanıcıdan …
Active Directory Web Services

Active Directory Web Services

Active Directory Web Services (AD WS), active directory domain ortamlarına, AD LDS yapılarına ya da active directory snapshotlarina erişimi sağlayan bir web servis arabirimi sağlıyor.  Bu web servis sayesinde Windows Powershell Active Directory Modülünden ya …
Active Directory Recycle Bin

Active Directory Recycle Bin

Active Directory sistem yöneticilerinin gereksinim duydukları en önemli özelliklerden biri bilerek ya da farkında olmadan, isteyerek ya da kazara silinen active directory nesnelerinin kolaylıkla geri getirilebilmesi konusuydu. Nasıl ki bir dosyayı sildiğimizde çöp kutusundan geriye …
Infrastructure Master FSMO Role

Infrastructure Master FSMO Role

Altyapı FSMO Rolü Bir etki alanındaki nesneye başka bir etki alanındaki nesne tarafından başvurulduğunda, başvuru GUID’i, SID’i (güvenlik sorumlularına başvurular için) ve başvurulan nesnenin DN’sini gösterir. Altyapı FSMO rolü sahibi, bir nesnenin etki alanları arasındaki …
PDC Master FSMO Role

PDC Master FSMO Role

PDC Öykünücüsü FSMO Rolü PDC öykünücüsü, bir kuruluşta zamanı eşitlemek için gereklidir. Windows 2000, Kerberos kimlik doğrulama protokolünün gerektirdiği W32Time (Windows Saati) saat hizmetini içermektedir. Kuruluş içindeki tüm Windows 2000 tabanlı bilgisayarlar bir ortak saat …