PDC Master FSMO Role

PDC Öykünücüsü FSMO Rolü

PDC öykünücüsü, bir kuruluşta zamanı eşitlemek için gereklidir. Windows 2000, Kerberos kimlik doğrulama protokolünün gerektirdiği W32Time (Windows Saati) saat hizmetini içermektedir. Kuruluş içindeki tüm Windows 2000 tabanlı bilgisayarlar bir ortak saat kullanır. Saat hizmetinin amacı, Windows Saati hizmetinin yetkiyi denetleyen bir hiyerarşik ilişki kullanmasını ve uygun ortak saat kullanımı için döngülere izin vermemesini sağlamaktır.

Bir etki alanının PDC öykünücüsü etki alanında yetkilidir. Ormanın kökündeki PDC öykünücüsü, kuruluşta yetkili hale getirilir ve saati bir dış kaynaktan alacak biçimde yapılandırılmalıdır. Tüm PDC FSMO rol sahipleri gelen saat ortaklarının seçimine uygun etki alanı hiyerarşisini izler.

Windows 2000 etki alanında, PDC öykünücüsü rolü sahibi aşağıdaki işlevleri kullanmaya devam eder: Etki alanındaki diğer DC’lerin gerçekleştirdiği parola değişiklikleri, tercihen PDC öykünücüsüne çoğaltılır.

Etki alanındaki belirli bir DC’de hatalı parola nedeniyle oluşan kimlik doğrulama hataları, kullanıcıya bir yanlış parola hatası iletisi bildirilmeden önce PDC öykünücüsüne iletilir.

Hesap kilitleme, PDC öykünücüsünde işlenir.

PDC öykünücüsü bir Microsoft Windows NT 4.0 Server tabanlı PDC’nin veya Windows NT 4.0 tabanlı ya da önceki istemciler için daha eski bir PDC’nin gerçekleştirdiği tüm işlevselliği sağlar.

Windows NT 4.0 veya önceki bir sürümünü çalıştıran tüm iş istasyonları, üye sunucular ve etki alanı denetleyicileri Windows 2000’e yükseltildiğinde PDC öykünücüsü rolünün bu bölümü gereksiz hale gelir. PDC öykünücüsü Windows 2000 ortamında açıklandığı gibi diğer işlevleri gerçekleştirmeye devam eder.

Aşağıdaki bilgiler, yükseltme işlemi sırasında oluşan değişiklikleri açıklar: Dağıtılmış hizmetler istemci paketi yüklenen Windows 2000 istemcileri (iş istasyonları ve üye sunucular) ve aşağı düzey istemciler, kendisini PDC olarak tanıtan DC’de tercihen dizine yazma işlemleri (parola değişiklikleri gibi) gerçekleştirmez; etki alanı için herhangi bir DC’yi kullanır.

Aşağı düzey etki alanlarındaki yedek etki alanı denetleyicileri (BDC) Windows 2000’e yükseltildikten sonra, PDC öykünücüsü aşağı düzey çoğaltma isteklerini almaz.

Dağıtılmış hizmetler istemci paketi yüklü olan Windows 2000 istemciler (iş istasyonları ve üye sunucular) ve aşağı düzey istemciler, Active Directory’yi kullanarak ağ kaynaklarını bulur. Windows NT Browser hizmetini kullanmaları gerekmez.