Ay: Mart 2010

Domain Naming Master FSMO Role

Domain Naming Master FSMO Role

Etki Alanı Adlandırma Yöneticisi FSMO Rolü ( Domain Naming Master ) Etki alanı adlandırma yöneticisi FSMO rolü sahibi, dizinin orman genelindeki etki alanı ad alanına (yani, Partitions\Configuration adlandırma bağlamına veya LDAP://CN=Partitions, CN=Configuration, DC=<etki alanı>) değişiklik …

RID Master FSMO Role

RID Yöneticisi FSMO Rolü Object SID = Domain SID + RID RID yöneticisi FSMO rolü sahibi, belirli bir etki alanındaki tüm DC’lerden gelen RID Havuzu isteklerini işlemekten sorumlu tek DC’dir. Ayrıca, bir nesnenin taşınması sırasında …
Quorum

Quorum

Quorum Microsoft Cluster larda Quorum kullanılır, ama bu tam olarak nedir? Kelime manası olarak Türkçe ‘’Oy’’ veya ‘’Oy hakkı’’ demektir. Her cluster quorum kullanmaz, sadece failover/server cluster olarak adlandırdığımız clusterlarda bulbiliriz. Klasik ve basit cluster …
Exchange 2007 2010 CSR Tool

Exchange 2007 2010 CSR Tool

Exchange Server için müthiç bir sihirbaz… Siz organizasyon bilgilerini verin o size komutu versin :) https://www.digicert.com/easy-csr/exchange2007.htm örnek bir çıktı New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -Path c:\mail_cozumpark_com.csr -KeySize 2048 -SubjectName “c=TR, s=bahcelievler, l=istanbul, o=cozumpark, ou=system, cn=mail.cozumpark.com” -DomainName app, app.cozumpark.com, …