Windows PowerShell Active Directory Modülü

Windows Server 2008 R2 ile gelen bir diğer yenilik de PowerShell Script bileşeninde. Artık PowerShell uygulama platformuna Active Directory yönetimi için de bir modül eklenmiş olarak geliyor. Bu modül sayesinde active directory yönetimi, konfigürasyonu, bakımsal görevleri powershell scriptleri ile komut satırında gerçekleştirebiliyor ve hazır scriptlerle belli işlevleri otomasyona bağlayabiliyoruz. Powershell script dilinin getirdiği yenilikler sayesinde çok kompleks işlevleri çok kısa komutlarla gerçekleştirebiliyoruz.

clip_image004

Active Directory modül sayesinde active directory, Exchange server, group policy vb. diğer servisler için uçtan uca yönetimi gerçekleştirebiliyoruz.

Active Directory PowerShell Modülü konusu ile ilgili tüm detayları ve adım adım uygulamaları önümüzdeki haftalarda yayınlayacağımız Windows Server 2008 R2 Active Directory Yenilikleri: Windows PowerShell Active Directory makalesinde bulabilirsiniz.