Infrastructure Master FSMO Role

Altyapı FSMO Rolü

Bir etki alanındaki nesneye başka bir etki alanındaki nesne tarafından başvurulduğunda, başvuru GUID’i, SID’i (güvenlik sorumlularına başvurular için) ve başvurulan nesnenin DN’sini gösterir. Altyapı FSMO rolü sahibi, bir nesnenin etki alanları arasındaki nesne başvurusunda kullanılan SID’ini ve ayırt edici adını güncelleştirmekten sorumlu olan DC’dir.

NOT: Altyapı Yöneticisi (IM) rolü, Genel Katalog sunucusu (GC) olmayan bir etki alanı denetleyicisine atanmalıdır. Altyapı Yöneticisi, bir Genel Katalog sunucusunda çalışıyorsa, kendi üzerinde tutmadığı nesnelere başvuru içermediğinden nesne bilgilerini güncelleştirmeyi durdurur. Bunun nedeni, Genel Katalog sunucusunun ormandaki her nesnenin kısmi çoğaltmasını tutmasıdır. Sonuç olarak, bu etki alanındaki etki alanları arası nesne başvuruları güncelleştirilmez ve ilgili DC’nin olay günlüğüne bir uyarı kaydedilir.