Kategori: Active Directory

KRB_AP_ERR_MODIFIED Event ID 4

Domain controller üzerinde aşağıdaki gibi bir hata alıyor olabilirsiniz; Event ID 4 — Kerberos Client Configuration Bunun temel nedeni Kerberos protokolünün çalışma mantığındaki bir şifreleme sorunundan kaynaklıdır. https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc733987(v=ws.10) Bir makine eğer domain join ise login …