User Profile Hive Cleanup

User Profile Hive Cleanup kısaltmasıdır. Bu bir servistir ve sonlanmamış kullanıcı oturumlarından kaynaklanan askıda kalan sistem kaynaklarının tekrar serbest bırakılmasını sağlar. Bir kullanıcı oturumunu kapattığı zaman profili bellek üzerinden silinmektedir. Ancak bazı durumlarda bu silme işleminde sorunlar oluşabilmekte ve sisin profiliniz tarafından açılan ve sizin haklarınız ile çalıştırılan servis, probram vb nedeni ile sistem kaynakları kullanılmaya devam etmektedir. Uphclean servisinin görevi ise bu logoff durumlarında ( veya bilgisayarın kapatılması durumlarında ) profil’ in bellek üzerinden başarılı bir şekilde kaldırıp kaldırılmadığını kontrol etmek ve olası sorunları önlemektir.

Bu durumlara örnek olarak aşağıdaki uyarılar ve event loglar gösterilebilir ;

• A user profile does not unload.
• A roaming profile does not reconcile.
• You reach the registry size limit (RSL).
• You take a long time to log off, and you receive the following message:
Saving settings….
• Backups may not start. There are no errors in the Application log from the Backup program. However, if you see event ID 1524, the Backup has not run.

Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1517
Description:
Windows saved user ComputerName\UserName registry while an application or service was still using the registry during log off. The memory used by the user’s registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no longer in use. This is caused by services running as a user account, try configuring the services to run in either the LocalService or NetworkService account.

Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1524 Description:
Windows cannot unload your classes registry file – it is still in use by other applications or services. The file will be unloaded when it is no longer in use.

Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1500
Description:
Windows cannot log you on because your profile cannot be loaded. Check that you are connected to the network, or that your network is functioning correctly. If this problem persists, contact your network administrator.
Details:
——————————
Access is denied
Windows 2000

Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1000
Description:
Windows cannot unload your registry file. If you have a roaming profile, your settings are not replicated. Contact your administrator.
Details:
——————————
Access is denied

Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1000
Description:.
Windows cannot unload your registry class file. If you have a roaming profile, your settings are not replicated. Contact your administrator.
Details: –
—————————–
Access is denied

Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1000
Description:
Windows cannot log you on because the profile cannot be loaded. Contact your network administrator.

Bu servisin aksiyon almak yerine sadece raporlama yapmasını istiyorsanız eğer aşağıdak kayıt defteri değişikliğini yapamanız gerekmektedir;

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\UPHClean\Parameters\REPORT_ONLY bu değeri 1 yapabilirsiniz. Yine parametrelere baktığınız zaman iki değer daha göreceksiniz

USER_EXCLUSION_LIST , PROCESS_EXCLUSION_LIST bu bölümlere ise isimlerindende anlayacağınız gibi izlemek istemediğiniz işlemleri ( hakan.exe) veya kullanıcıları yazabilirsiniz.