Remote PowerShell ile Exchange Server Bağlantısı

Eğer uzak bir Exchange Server sunucusuna RDP yapamıyor ve hali hazırda kullandığınız bilgisayar üzerinde Exchange Management Tool yüklü değil ise aşağıdaki adımları takip ederek hızlı bir şekilde bir Exchange server a PS ile bağlanıp gerekli olan komut setlerini çalıştırabilirsiniz

Bu komutların çalışması için kullanacağınız bilgisayarda olması gereken yazılımlar

Kullanabileceğiniz işletim sistemleri;

◦Windows 10
◦Windows 8.1*
◦Windows Server 2012 R2*
◦Windows Server 2012**

*  .NET Framework 4.5.2
** Windows Management Framework 4.0

Komutlar aşağıdaki gibidir;

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://<FQDN of Exchange 2016 Mailbox server>/PowerShell/ -Authentication Kerberos -Credential $UserCredential

Import-PSSession $Session

Get-ExchangeServer ve benzeri hangi Exchange Server komutuna ihtiyacınız var ise komutları kullanın ve işiniz bitince session’ ı kapatın.

Remove-PSSession $Session