Exchange Server 2010 Email Adres Ilkeleri

 

Organizasyonumuzda var olan her kullanıcı eğer Exchange Server 2010 servisinden ve mail ile haberleşme yapısından yararlanmak istiyorsa mutlaka bir mail adresine sahip olmalıdır.

Mail adresi ile ilgili ilkeler (Policy) kullanıcılar,kontaktlar (contact) ve gruplar için birinci ve ikinci derecedeki mail adreslerinin tanımlanmasında kullanılır. Böylelikle kullanıcılar bu yapılar sayesinde oluşturulan mail adresleri ile hem mail alırlar hem de gönderirler.

Microsoft Exchange Server 2010 servisi varsayılan olarak bir mail adresi ilkesine sahiptir ve oluşturulan her yeni kullanıcı, contact ya da grup için mail adresi tanımlamasında standardı belirler. İlk olarak bizim etki alanımız olarak Active Directory kurulurken belirlemiş olduğumuz alan adımız bizim domainimiz kabul edilir. Mesela benim domain adım mumincicek.com ve mail adresleri *@mumincicek.com yapısına uygun olarak verilen isme göre oluşturulur. Ancak biz bir standart belirlemek istersek mesela kurumda çalışan herkesin mail adresi isim.soyisim@mumincicek.com olarak tanımlanmalıdır diyebiliriz. Bu tür bir isimlendirme stratejisi bizim kurumumuzun ciddiyetini ortaya koyabilir. Şöyle düşünelim bir firmadan size mail geliyor. A kişisinden gelen maile bakıyorsunuz ece@mumincicek.com ve B kişisinden gelen maile bakıyorsunuz mumin.cicek@mumincicek.com  şeklinde. Bu tür bir yapı karşı tarafta ciddiyetsizlik olarak ya da ilkesizlik olarak kabul edilebilir. Bu yüzden kurumsal yapıda bilgi işlem sistemleri de bir standart çizgide hareket etmelidir.

İşte biz Exchange Server 2010 servisinin bize sağlamış olduğu mail adresi ilkesi ile bu işlemi hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirebiliriz.

image001

İlke tanımlanmamış bir Exchange Server yapısı yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi farklı farklı Alias’lara sahiptir. Şimdi biz bir email adres policy ile bu yapıyı değiştireceğiz ve daha düzenli bir yapıya aktaracağız.

Bunun için Exchange Management Console (EMC) açıyoruz ve Organization Configuration altında Hub Transport seçiyoruz.

image002

Hub Transport altında E-mail Address Policies sekmesine geçiyoruz ve şekilde görüldüğü gibi Default Policy bizi karşılıyor. Sağ bölümdeki New E-mail Address Policy tıklayarak yeni bir policy oluşturalım.

image003

Yukarıda görüldüğü gibi yeni email adres ilkemize bir isim veriyoruz ve hangi kullanıcıları etkileyeceğini belirliyoruz.

image004

Şekilde de görüldüğü gibi naısl bir isimlendirme politikası oluşturmak istiyorsak seçimini yapıyoruz ve FQDN seçimini de yapıyoruz. Yada eğer gerekirse ve bir Exchange Server üzerinde birden fazla domain host ediliyorsa Accepted Domain olarak tanımladığımız o domainler için de policy tanımlaması yapabiliriz.

image005

Evet ilkemizin son durumu yukarıdaki gibidir.

image006

Bir sonraki aşamada ise ilkenin oluşturulması ile ilgili son aşamaya geldik ve New diyerek ilkemizin oluşmasını tamamlıyoruz.

image007

Görüldüğü gibi ilkemiz başarılı bir şekilde oluşturuldu.

image008

EMC üzerindeki son durum yukarıdaki gibidir.

image009

Kullanıcılardaki son duruma baktığımızda ise yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi isimler düzgün bir şekilde daha doğrusu bizim istediğimiz gibi tanımlanmış durumdadır.

Evet şimdiye kadar yaptığımız işlemleri birde Exchange Management Shell (PowerShell) üzerinden geçekleştirelim.

image010

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi komutumuzu Exchange Management Shell üzerinde çalıştırıyoruz.

Komutumuzun yazılışı aşağıdaki gibidir ;

new-EmailAddressPolicy -Name ‘yesil bursa’ -RecipientContainer ‘mumincicek.com’ -IncludedRecipients ‘AllRecipients’ -Priority ‘Lowest’ -EnabledEmailAddressTemplates ‘SMTP:%g.%s@mumincicek.com’

Komutumuz doğru bir şekilde yazılmışsa sistem tarafından yürütülecek ve görevi ne ise onu yapacaktır. Şimdi bakalım bizim komutumuz başarılı oldu mu?

image011

Komutumuzun çıktısı yukarıdaki gibidir.

image012

Exchange Management Console üzerinden baktığımızda ise yukarıdaki tablo karşımıza gelmektedir.

Email adres ilkemizi oluşturduk ancak hala geçerli değildir. Geçerli olması için ilkemizi uygulamamız gerekir. Daha doğrusu email adres ilkemizi güncellememiz gerekir.

image013

Bu işlem için de yukarıdaki komutumuzu Exchange Management Shell (EMS) üzerinde çalıştırıyoruz.

Komutumuzun yazılışı aşağıdaki gibidir ;

update-EmailAddressPolicy -Identity ‘yesil bursa’

Evet ilkemizi de güncelledik. Artık kullanıcılarımızın mail adresleri yeni tanımlamış olduğumuz bu email adres ilkesine göre oluşturulacaktır.

Mümin ÇİÇEK