Outlook Ek Dosyalarının Açıldığı Dizin – Outlook 2003 2007 2010 ve 2013 için secure temp olk folder location

Merhaba,

Malum bazen farkında olmadan bize gönderilen bir mail içerisindeki eki açıp üzerinde değişiklikler yapıyoruz ve sonrasında kayıt ediyoruz. Ancak bu kayıt ettiğimiz alanı bulmak sorun olabilir.

Aşağıdaki kodu bir not defteri içerisine alıp uzantısını vbs yapmanız halinde çift tıklayarak bu dizinin otomatik açılmasını sağlayabilirsiniz.

‘ This script will open the Outlook Secure Temp folder location for Outlook 2003, 2007, 2010 and now includes Office 2013

Dim WshShell, strValue, openlocation

Set WshShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
on error resume next
strComputer = “.”

Set oReg=GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\” &_
strComputer & “\root\default:StdRegProv”)

strKeyPath = “Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security\”
strValueName = “OutlookSecureTempFolder”
oReg.GetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,strValueName,dwValue

If IsNull(dwValue) Then

Else
strKeyPath = “Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security\”
strValueName = “OutlookSecureTempFolder”
oReg.GetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,strValueName,strValue
openlocation = “EXPLORER.exe /e,” & strValue
wShshell.Run openlocation
End If

strKeyPath = “Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\”
strValueName = “OutlookSecureTempFolder”
oReg.GetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,strValueName,dwValue

If IsNull(dwValue) Then

Else
strKeyPath = “Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\”
strValueName = “OutlookSecureTempFolder”
oReg.GetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,strValueName,strValue
openlocation = “EXPLORER.exe /e,” & strValue
wShshell.Run openlocation
End If

strKeyPath = “Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security\”
strValueName = “OutlookSecureTempFolder”
oReg.GetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,strValueName,dwValue

If IsNull(dwValue) Then

Else
strKeyPath = “Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security\”
strValueName = “OutlookSecureTempFolder”
oReg.GetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,strValueName,strValue
openlocation = “EXPLORER.exe /e,” & strValue
wShshell.Run openlocation
End If

strKeyPath = “Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security\”
strValueName = “OutlookSecureTempFolder”
oReg.GetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,strValueName,dwValue

If IsNull(dwValue) Then

Else
strKeyPath = “Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security\”
strValueName = “OutlookSecureTempFolder”
oReg.GetStringValue HKEY_CURRENT_USER,strKeyPath,strValueName,strValue
openlocation = “EXPLORER.exe /e,” & strValue
wShshell.Run openlocation
End If

WScript.Quit

 

Kaynak

https://gallery.technet.microsoft.com/office/Open-Outlook-2003-2007-or-611c6655