Exchange Server Continuous Replication – File Mode ve Block Mode Kavramları

Exchange Server üzerinde yüksek erişilebilirlik amacı ile kullandığımız DAG mimarisinin temelinde log replikasyonu vardır. Sürekli olarak aktif yani güncelleme olan mailbox sunucusundaki değişiklikler log dosyaları ile birlikte pasif kopyaların tutulduğu sunuculara kopyalanmakta ve orada bu log dosyalarından veri tabanı tekrar oluşturulmaktadır. Yani bir nevi aktif veri tabanı pasif veri tabanına loglar üzerinden güncelleme yollamaktadır. Buna continuous replication denmektedir.

Peki File Mode Nedir?

Bir mail geldiğinde veya değişiklik olduğun bu değişiklikler ilk olarak RAM ve log dosyasına eş zamanlı olarak yazılır. Her bir log dosyası 1mb olunca veri tabanına yazılır ve kapatılır. Kapatılan bu log dosyaları kopyalanarak pasif veri tabanı kopyasını tutan sunucuya gönderilir ve bu log üzerinden veri tabanı güncel tutulur. Eğer bu log kopyalama süresi sorunsuz çalışıyor ise yani bekleyen bir kopya yok, gecikme yok ise sistem Block mode’ a döner.

Peki Block Mode Nedir?

Block mode da ise kopyalama işlemi log dosyalarının dolması ve kapanmasını beklemeden satır bazlı iletirli, yani bir nevi eş zamanlı bir kopyalama olur ki bu sayede olası bir felakette veri kaybı söz konusu olmaz.

Eğer sistem bir şekilde sunucu yoğunluğu veya network yoğunluğu nedeni ile kopyalama da geri kalır veya replication log buffer dolar ise tekrar otomatik file mode’ a dönecektir.