Exchange 2007 SP3 Password Reset Tool

Şifre resetleme aracı Exchange 2007 SP3 ile beraber Client Access Server (CAS)’a eklenen yeni bir özelliktir. Bu özellikle, IIS 7′nin şifresi expire olan kullanıcıları algılayarak, şifre değişikliği için yenibir sayfaya yönlendirme yapmaktadır. Default olarak devre dışı olan bu özelliği aktif yapmak için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

HLKM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange OWA

Altında aşağıdaki kayıt yoksa yeni dword kaydını aşağıdaki şekilde oluşturmamız gerekmektedir.

Value name: ChangeExpiredPasswordEnabled

Value type: REG_DWORD

Value data: 1

from Yaşar Çuğalır com