Exchange Server SeedingPostponed

Exchange Server DAG mimarisinde bir mailbox sunucusu üstündeki bir mailbox veri tabanı için DAG üyesi diğer bir mailbox sunucusu üzerinde pasif bir kopya tutmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda ister EAC yada Exchange 2010 da kullandığımız Exchange Management Consoel, yada powershell kullanabilirsiniz. Ancak hangisini tercih ederseniz edin ortak kullanabileceğiniz bir parametre ( arayüz için seçenek ) vardır ve bu “SeedingPostponed” olarak adlandırılır.

Bu parametrenin amacı kopya eklendikten hemen sonra logların replikasyonunun başlamasının engellenmesi içindir. Aşağıdaki örnek bir komut paylaşıyorum;

Add-MailboxDatabaseCopy -Identity DB3 -MailboxServer MBX4 -ActivationPreference 5 –SeedingPostponed

Bu daha çok çoğrafi olarak bir birinden uzak ve düşük network bağlantısı olan mailbox sunucuları için yapılır. Pasif kopya bağanır ancak loglar başka bir yöntem ile oraya ulaştırıldıktan sonra replikasyon başlatılır.