Disable outlook cached mode or online mode

Exchange Server yöneticileri yönetmekte oldukları ortamlara göre kimi zaman outlook bağlantı özelliklerini değiştirmek, hatta bu değişikliği zorlamak mecburiyetinde kalabilirler. Bildiğiniz gibi outlook varsayılan olarak bir exchange mail profili oluşturduğunda bağlantı cache mode dediğimiz profil ayarı ile kurulur. Bu varsayılan ayar olup posta kutusunun bir kopyasını lokal bilgisayarda ost olarak saklar. Arama ve benzeri tüm disk işlemlerini lokal ost de yapar ve outlook bunu exchange server ile eşitler. Ancak bazı durumlarda cache mode tercih edilmez.

Örneğin çok şubeli bir yapıda 1000 tane kullanıcınız var ve bunlar 50 tane terminal server havuzuna load balance cihazı ile giriş yapıyor. Bu durumda her bir bilgisayarda oturum açan kullanıcılar sürekli olarak posta kutularını exchange üzerinden RDS sunucuların lokal disklerine indirecek ve tabiki RDS sunucularının diskleri hızlı bir şekilde dolacaktır. Böyle bir durum için Active Directory GPO yardımı ile ( office gpo template ) outlook programının cache mode kullanmasını yasaklayabilir, bu sayede outlook direkt olarak exchange server’ a bağlı olan yöntemi yani online mode’ ı kullanır. Tabiki benzer bir online mode bağlantıların yasaklanması içinde olabilir.

Bu sefer başka bir senaryo ile ilerleyelim. Malum online mode demek outlook istemcilerinin her türlü okuma, yazma yani bilgi isteklerinin doğrudan exchange server kaynakları tarafından karşılanması demektir ki bu da exchange server için ciddi bir iş yüküdür. Bu nedele eğer istemcilerinizin size online mode yöntemi ile bağlanmasını engellemek için aşağıdaki powershell komutunu kullanabilirsiniz

Set-CasMailbox MailboxName -MapiBlockOutlookNonCachedMode:$true

Bu komutu çalıştırdıktan kısa bir süre sonra artık bu kullanıcı için online mode bağlantısı gerçekleşmez.

Outlook Online Mode

https://sozluk.cozumpark.com/goster.aspx?id=2771&kelime=outlook-online-mode

Outlook Cache Mode

https://sozluk.cozumpark.com/goster.aspx?id=2770&kelime=outlook-cache-mode