Azure Stack HCI 21H2 Strecthed Cluster Kurulumu – Bölüm2

Makalemin ilk bölümünde Azure Stack HCI 21H2 işletim sistemi üzerinde networking , storage ve Cluster kurulumlarını gerçekleştirdik. Bu bölümde ise kurulumu ve konfigürasyonu tamamlanmış Cluster üzerindeki konfigürasyonlarımıza geçiyoruz.

Azure Stack HCI 21H2 Stretched Cluster Ayarları

Öncelikle Windows Admin Center üzerinde yer alan Cluster seçimini yaparak bağlanıyoruz. Bu adımda ilk yapacağımız bizlerin Azure üzerine register edilmesi işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu adımları da daha önceki makalemizde bulabilirsiniz. İlgili Azure aboneliğimize register olduktan sonra ilk yapmamız gereken konfigürasyon Cluster için Witness konfigürasyonunu yapmamız gerekmekte. Bizler Azure Storage üzerinde disk tanımlarımızı yaparak Cloud Witness tanımını gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle Azure Portal üzerine geçiyoruz.

Azure Portal üzerinde Storage Account ve ardından yeni bir Storage Account oluşturabilmek için Create seçimini yapıyoruz. Ekran görüntüsünde de görüleceği gibi Resource Group seçimini ve oluşturacağımız ve Cloud Witness olarak kullanılacak Storage Account isimlendirmemizi yapıyor ve Next diyerek ilerliyoruz.

Bizleri karşılayan bu ekranımızda Enable Blob Public Access seçimini kaldırıyoruz ve diğer adımlarda herhangi bir değişiklik yapmadan Next ile ilerliyoruz.

Oluşturacağımız Storage Account üzerinde validation işlemi tamamlandıktan sonra Create diyerek Storage Account oluşturuyoruz.

Oluşturduğumuz Storage Account üzerine geldiğimiz Security + Networking başlığı altında yer alan Access Key seçimini yapıyoruz. Burada yer alan Storage Account Name, Key ve Connection String bilgilerini alarak Windows Admin Center üzerinden yeniden Azure Stack HCI 21H2 cluster ortamına bağlanıyoruz.

İlgili değerleri Windows Admin Center üzerinden settings ardında Witness tabına geçiyoruz. Azure Storage Account altından almış olduğumuz değerleri tanımlıyoruz ve Save diyerek Cloud Witness oluşturmaya başlıyoruz.

Yapmış olduğumuz tanımlamalar ve konfigürasyon tamamlandıktan sonra ekran görüntüsünde de görüleceği üzere artık Online durumda ve Cloud Witness konfigürasyonları da tamamlanmış oldu.

Bir sonraki yapacağımız konfigürasyonda artık Azure Stack HCI 21H2 cluster ortamımızda Volume tanımlama olacak.

Yine Windows Admin Center üzerinden kurulumunu yaptığımız Cluster ortamına bağlanıyoruz ve Volumes seçimini yapıyoruz. Gelen ekranımızda Inventory tabına geçiyor ardından Add seçimini yapıyoruz.

Bu adım bizler için önemli çünkü disklerimizin replikasyon tanımlarını bu adımımızda gerçekleştiriyoruz. Disk replikasyonlarının Merkez Site’dan DR Site’a doğru yapılacağını tanımladık. Bununla birlikte Senkronize replikasyonlarının olacağını yani eşitlemelerin sürekli ve anlık olarak yapılması ile ilgili tanımlarını yaptıktan sonra Create diyerek Volume oluşturmaya başlıyoruz.

Ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi artık Cluster üzerinde tanımladığımız Volume’ler Merkez Site ile DR Site arasında yer alan Replica disk arasında gerçekleşeceğini ve bu bahsettiğimiz replikasyonunda senkron olacak şekilde tanımlamalarımızı yaptık.

Oluşturduğumuz Cluster Shared Volume ve replikasyonlarının durumunu aynı zaman da Failover Cluster üzerinden de gözlemleyerek Sync işleminin olduğunu yukarıda bulunan ekran görüntüsünden de görebiliriz.

Kurulumlarını gerçekleştirdiğimiz Azure Stack HCI 21H2 Cluster ortamında oluşturulmuş bir sanal sunucumuz bulunmakta. Disaster testlerini yapabilmek için öncelikle oluşturmuş olduğumuz sunucu ve yer aldığı Merkez Site kapandığı ya da planlı bir çalışma için DR Site üzerine geçişini test edelim ve ortamımızın nasıl tepki verdiğini görelim.

Bizlerin kurulum ve konfigürasyonunu gerçekleştirdiğimiz Merkez site üzerinde bulunan iki hostumuz üzerinde sanal makinalarımızı görüyoruz.

Failover Cluster üzerinden eriştiğimizde oluşturulmuş ve replikasyonları yapılan diskler ve owner node’ler görüyoruz.

Şimdi bizler Merkez Site üzerinde bulunan ve kaynaklarımın üzerinde koştuğu Azure Stack HCI ortamlarımızı kapatarak testlerimizi gerçekleştirelim.

Failover Cluster konsolundan Merkez Site üzerinde kapatılan sunucularımızın durumlarını görüyoruz.

Yine Failover Cluster yönetim konsolundan tanımlamalarını yapmış olduğumuz ve Two Way replikasyon tanımlarını gerçekleştirdiğimiz Storage Spaces Direct disklerimizin artık replikasyonları yapılmış olan DR Site üzerine geçtiğini sahipliğinin alındığını görüyoruz.

Windows Admin Center üzerinden gözlemleyecek olursak son durumu yine DR Site üzerinde yer alan ve Azure Stack HCI 21H2 hostlarımız üzerinde çalıştığını ve kaynaklarımızın sağlıklı olduğunu görüyoruz.

SQLServer isimli sanal kaynağımız üzerinden de network tarafında herhangi bir problem olup olmadığının kontrollerini gerçekleştirdikten sonra yapımızın sağlıklı ve düzgün çalıştığını gördük.

Böylelikle Azure Stack HCI 21H2 Stretched Cluster kurulum , konfigürasyon ve ortamımızın testlerini gerçekleştirmiş olduk.