Microsoft Azure SQL Veritabanı (DB) daha fazla veri koruma özelliği sunuyor

Nisan ayında tanıtılan yeni hizmet katmanlarına olarak, Azure SQL DB şimdi yeni veri koruma özelliklerine de sahip. Coğrafi geri yükleme, bir felaket durumunda bir veritabanını herhangi bir Azure bölgesinde iyileştirme ve geri yükleme olanağı sunuyor. Standart coğrafi çoğaltma artık asenkron şekilde çoğaltılan ve bir felaket halinde görevi devralmaya hazır olan ikincil bir veritabanıyla, Microsoft yönetimli, tercihli bir hizmet sunuyor. Veritabanınızda oluşan ve pano görünümleriyle desteklenen dersler ile günlük etkinliklerinin ve veritabanı etkinliklerinin kavranması amaçlı raporların denetlenmesi. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için, bu web günlüğü iletisini okuyun.