Virtual Machine Manager Offline P2V Conversion Adımları

 

Önceki makalelerimizde online p2v işleminin uygulama adımlarını incelemiştik. Daha önceki yani ilk p2v makalemizde ise p2v konusunun ayrıntılarına ve mantığına değinmiştik. Eğer okumadıysanız, öncelikle ilk iki makaleyi incelemenizi öneririm.

 

Bu makalemizde ise Offline p2v yönetimi adım adım uygulayacağız.

 

İlk makalelerde geçen Online p2v için gerekli kriterlerin bir çoğu Offline p2v için de geçerli. Bu kriterleri tekrar vermiyorum, ilk makalelere bakarak ulaşabilirsiniz.

 

Offline p2v yapacağımız örnek senaryomuz, bir önceki makalede yani Online p2v makalesindeki senaryo ile aynı.

 

Ortamda fiziksel olarak çalışan bir IIS yani web server bulunuyor. Bununla birlikte yapımızda Virtual Machine Manager 2008 mevcut ve Hyper-V host’ları VMM tarafından yönetiyor. Ayrıca tüm birimler aynı domain altında çalışıyor. Aşağıdaki diagram kabaca bu yapıyı temsil ediyor

 

image001

 

 

Web Server üzerinde test amaçlı bir web sitesi hizmet veriyor.

 

Source olarak adlandırdığımız ve şu an fiziksel bir sunucu üzerinde çalışan sistemden bir ekran görüntüsü.

 

image002

 

 

Offline p2v işlemine başlayalım. Öncelikle VMM Admin konsolu açıyoruz.

 

image003

 

 

Actions bölümünde Convert physical server komutunu tıklıyoruz.

 

image004

 

 

Karşımıza p2v wizard geliyor ve gerekli bilgileri girerek devam ediyoruz.

 

İlk ekranda p2v yapacağımız fiziksel sistemi (source) browse butonu ile ekliyoruz. Bu bölümde IP adresi de verebilirsiniz ancak zaten sistemlerimiz aynı domain altında çalıştığı için browse ile eklemek çok daha kolay olacaktır.

 

Ayrıca fiziksel sistem (source) üzerinde tam yetkili bir account credentials giriyoruz. VMM Agent yüklenmesi ve bir takım işlemler için bu credentials kullanılacak. Ben administrator account’u kullanıyorum.

 

image005

 

 

Bir sonraki pencerede p2v yapıldıktan sonra sanal olarak çalışacak VM için bir isim giriyoruz. VM Virtual Machine Manager konsolunda bu isim ile görünecek.

 

Ayrıca yaratılacak VM için owner atayabiliyoruz. Owner olan kullanıcı Hyper-V Manager, VMM Admin Console ya da Self Service Portal gibi ara yüzlerde VM’i yönetme hakkına sahiptir olur.

 

image006

 

 

Bir sonraki pencerede Scan System butonu ile fiziksel sistem (source) üzerine VMM Agent yüklenmesi ve source’un ön sistem bilgilerinin alınması işlemleri gerçekleşir.

 

image007

 

 

Bu aşamada aşağıdaki hatayı alabilirsiniz.

 

image008

 

 

Bunun nedeni fiziksel sistem (source) üzerinde Windows Firewall’un açık ve gerekli tanımın yapılmamış olmasıdır.

 

Otomatik olarak gerçekleşen VMM Agent install işleminin tamamlanması için http ve WMI trafiğinin izinli olması gerekiyor. Bu noktada ya GPO ile bu tanımları topluca yaparsınız, ya da p2v yapacağınız sunucu sayısı az ise manuel olarak tanımlarsınız.

 

Windows Server 2003 ve ya XP tabanlı source’lar için özel bir durum var. Windows Firewall üzerinden http trafiğine manuel olarak izin verebilirsiniz ancak WMI için bunu yapamazsınız. WMI trafiğine izin vermek için aşağıdaki GPO’u kullanmalısınız (ve ya local policy).

 

image009

 

 

Eğer fiziksel sistem (source) Windows Server 2008 ve ya Vista tabanlı ise WMI trafiğini manuel olarak exceptions bölümüne ekleyebilirsiniz. Ayrıca yine GPO ile topluca tanımlama şansınız var.

 

image010

 

 

WMI trafiği için izin verdikten sonra tekrar Scan System butonuna tıklıyoruz. Agent install işlemi gerçekleşiyor ve source sistem bilgisi geliyor.

 

image011

 

 

Bu aşamadan sonra source sistem üzerinde task manager’ı kontrol ederseniz vmmP2VAgent.exe isminde bir uygulamanın çalıştığını görebilirsiniz. Az önceki işlemde install edilen ve VMM Agent olarak adlandırdığımız uygulama bu.

 

image012

 

 

Online p2v makalesini okuduysanız, buraya kadar olan işlemlerin online p2v ile bire bir aynı olduğunu fark etmiş olmalısınız.

 

Next diyerek bir sonraki pencereye geçiyoruz ve Volume Configuration penceresine geliyoruz. Volume Configuration penceresi önemli bir bölüm.

 

Pencerenin altındaki Conversion Options’a tıklayarak genişletiyoruz ve iki farklı p2v seçeneğini görüyoruz. Offline ve Online.

 

Biz şu an Offline p2v yaptığımız için Offline Conversion seçeceğiz.

 

Ayrıca seçeneklerin altındaki “Turn off source computer conversion”  check box’ı ile conversion işleminden hemen sonra fiziksel sistemin kapatılmasını sağlayabiliyoruz. Örneğin sanal sistemin hemen hizmet vermesini planlıyor olabiliriz. Bu durumda fiziksel sistemi conversion işleminden hemen sonra networkten kaldırmamız yani network ile iletişimini kesmemiz gerekir. İşte bu seçenek ile fiziksel sistemi conversion işleminin sonunda otomatik olarak turn off yapabiliyoruz.

 

image013

 

 

Sadece C: bölümüne convert etmek istediğim için D:’yi seçmiyorum. Conversion Options bölümünde ise Offline Conversion seçiyorum. Ayrıca Turn off source computer after conversion check boxı’ını tıklayarak conversion işleminden sonra fiziksel sistemin otomatik olarak kapatılmasını söylüyorum çünkü p2v sonunda oluşacak VM’i hemen devreye almayı planlıyorum.

 

Bir sonraki pencerede ise offline p2v için çalışacak olan WinPE işletim sisteminin VMM Server ve ilgili host’a erişmesi için gerekli IP adres bilgisini giriyoruz.

 

Eğer ortamımızda uygun bir DHCP varsa IP adresini otomatik olarak almasını sağlayabiliriz. Eğer yoksa aşağıdaki gibi manuel olarak verebilirsiniz.

 

image014

 

 

Next ile devam ediyoruz. Aşağıdaki VM Configuration penceresinde oluşacak sanal makine için sanal işlemci adedini ve sahip olacağı memory miktarını belirliyoruz. Örneğin bizim VM 1 CPU ve 1024MB ram ile yaratılacak. Tabi bu değerleri daha sonra da istediğimiz gibi düzenleme şansımız var.

 

image015

 

 

 

Aşağıdaki Select Host penceresinde p2v sonucunda oluşacak VM’in hangi Host üzerinde konumlanacağını belirliyoruz. Makalenin başındaki diagramdan hatırlarsanız bu host’lar Hyper-V sunuculardı.

 

Bir başka ayrıntı ise host isimlerinin sol tarafındaki rating bilgileri (yıldızlar). Rating değeri fazla olan host, oluşacak VM için en uygun olan host’tur. Bu öneriye göre konumlandırmanızı yapabilirsiniz.

 

Ben öneriye uyarak VM’i HVServer.bemar.corp host’u üzerine gönderiyorum.

 

Host’u seçerek Next demeniz yeterli.

 

image016

 

 

Aşağıdaki Select Path penceresinde oluşacak VM’in ve VHD’lerin, bir önceki pencerede seçtiğimiz host üzerinde hangi path altında duracağını belirliyoruz.

 

Browse butonuna tıkladığımızda seçtiğimiz host’un disk ve dizin yapısı karşımıza gelir.

 

image017

 

 

Select Networks penceresinde ise tek bir NIC olduğunu görüyorsunuz. Çünkü source sistem üzerinde tek bir fiziksel NIC vardı. Eğer source üzerinde birden fazla NIC olsaydı, tümünü burada görüyor olacaktık. Bu bilgi VMM Agent tarafından gönderildi ve bu doğrultuda karşımıza tek bir NIC geldi.  Aşağıdaki bölümde sanal makine üzerine eklenecek bu NIC’i, sanal makineyi konumlandıracağımız host üzerindeki Virtal Network’lerden birine dahil edebiliriz. Buradaki Virtual Network listesi host sistem üzerinden geliyor.

 

Bu atamayı şimdi yapabileceğimiz gibi Not connected diyerek daha sonra da yapabiliriz.

 

image018

 

 

Aşağıdaki pencerede fiziksel server (yani host) kapandıktan ve ya açıldıktan sonra VM2in alacağı aksiyonu belirleyebiliyoruz. Bu aksiyonlardan daha önceki makalelerimizde ayrıntılı olarak bahsetmiştik.

 

image019

 

 

Aşağıdaki pencerede ise p2v işlemi başlamadan önce son bir kontrol yapılıyor ve bir terslik varsa bilgi veriliyor.

 

image020

 

 

Nex diyerek son adıma geliyoruz. Summary bölümündeki bilgileri kontrol ettikten sonra Create diyerek Online p2v işlemini başlatıyoruz.

 

image021

 

 

Küçük bir ayrıntı; yukarıdaki pencerede Start the virtual machine after deploying it on the host check box’ını da tıkladım. Bu sayede p2v işleminin sonunda VM’in otomatik olarak start olmasını sağlıyorum. Hatırlarsanız wizard’ın ilk adımlarında source sistem için “Turn off source computer conversion” ayarını da tıklamıştık. Yani p2v sonunda fiziksel sistem otomatik olarak kapatılacak, sanala dönüştürülen kopya ise otomatik olarak start olacak. Böylece network üzerinde herhangi çakışma da olmayacak.

 

Create diyerek başlattığımız Offline p2v sürecini yine Virtual Machine Manager Admin konsolunda Jobs bölümünden izleyebilirsiniz. Ben çok izlediğim için gidip kendime bir kahve daha almayı tercih ediyorum :)

 

image022

 

 

P2v tamamlandıktan sonra %100 Completed bilgisini görüyoruz ve artık elimizde source ile bire bir aynı olan sanal bir sistem var.

 

image023

 

 

İşlem tamamlandığında bir uyarı görürüz (Warning 458).

 

Bunun nedeni şudur. Hatırlarsanız source üzerinde çalışan VMM Agent’ın p2v sonunda otomatik olarak uninstall edildiğini söylemiştik. Ancak biz p2v wizard üzerinde “Turn off source computer conversion” ayarını yaptığımız için source sistem Agent uninstall edilemeden kapalı duruma geçti. Bu edenle, source üzerinde kalan VMM Agent’ı manuel olarak program ekle kaldır bölümünden uninstall etmemiz gerekebilir (ihtiyaç halinde).

 

Bu arada VM start olmuş ve network’te hizmet vermeye başlamış durumdadır. Bununla birlikte fiziksel yani source sistem ise kapalı durumda beklemektedir.

 

image024

 

 

Böylece Offline p2v işleminin de sonuna gelmiş bulunuyoruz.

 

 

Serhat AKINCI – IT Pro.