strict replication consistency

Bir DC üzerinden silinen ve süresi dolmuş objelerin (outdated) gereksiz yere replikasyon trafiğine girmemesi için ( bu gereksiz objeler tekrar ve tekrar replike olacaktır ) strict replication consistency özelliğini enable yapıyoruz.

bunu için aşağıdaki REG_DWORD değerini ekleyip değerini 1 yapıyoruz.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters.

REG_DWORD ekliyoruz ; Strict Replication Consistency

  • Value: 1 (0 to disable)
  • Default: 1 (enabled) in a new Windows Server 2003 forest; otherwise 0.