MS Exchange Server 2007 – Adres Defterleri

Mail hizmetleri için organizasyonunuzda Microsoft Exchange Server kullanıyorsanız adres defterleri vazgeçilmez bir özelliktir. Exhange Server 2007 ile birlikte microsoft adres defterlerinde bir dizi değişiklik yapmış durumda. Bu küçük makalede bu adres defterlerini tek tek ele alarak hem yönetim konsolundan hem de komut satırından yönetimine göz atacağız.

 

Global Address List ( GAL )

Exchange 2003’te global adres listesini silip yeniden oluşturabiliyor, özelliklerinden değişiklikler yapmamız mümkündü. Exchange 2007 ile birlikte bu nesne sabit hale getirilmiştir. Yönetim konsolunu açtığınızda Organization Configuration altında Mailbox altında Address List’ten erişebiliriz.

image001

GAL’i değiştirmek ve update etmek isterseniz bunu sadece PowerShell’den yapmanız mümkündür.

Get-GlobalAddressList komutu organizasyon içerisinde tanımlı Global Adres Listesini almamızı sağlar.

 

 

image002

 

 

Yeni Bir GAL Oluşturma:

Yeni bir global adres listesi oluşturmak için aşağıdaki komut kullanılabilir.

new-GlobalAddressList -Name “CozumPark” -IncludedRecipients MailboxUsers

 

 

GAL’ı Update Etme:
Varolan adres defterleri ve listeleri ile sorunlarınız varsa ( Örneğin: Oluşturdunuz bir mailbox görünmüyor yada bilgileri eksik geliyor olabilir..) Global Adres defterinizi powershell yardımı ile update etmeniz gerekmektedir.


update-GlobalAddressList -Identity “Cozumpark”

 

GAL Silme:

 

Bir global adres listesini silmek isterseniz aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.


Remove-GlobalAddressList -Identity “Cozumpark”

 

Offline Address Book ( OAB )

Offline Adres Defteri, Microsoft Outlook yazılımı ile Exchange sunucuna bağlanıldığında temin edilir. Bu adres defteri sunucudaki adres defterinin bir kopyası olarak yüklenir ve Outlook çevrimdışına düştüğünde GAL ve diğer adres defterlerinin çevrimdışı kullanılması sağlanır. OAB, Exchange Server tarafından iki şekilde kullanıcılara dağıtılır; bunlar Web-based distribution ve  Public folder distribution’dır. Web Base dağıtım IIS altında OAB isminde bir virtual directory ile Public Folder dağıtımı ise Exchange Server’in Public Store’u üzerinden yapılmaktadır. OAB’nin Web tabanlı dağıtımında SSL kullanılması güvenlik için önerilir.

OAB’ler Exchange Management Console’dan ve PowerShell’den oluşturulabilmekte ve yönetilebilmektedir.

 

image003

 

 

Offline Address Book Oluşturma

Exchange Management Console içerisinde Organization Configuration altında Mailbox açıldıktan sonra action panel’den New Offline Address Book seçeneğinden ulaşarak OAB oluşturulabilir. Açılacak sihirbaz yardımı ile OAB oluşturulabilir. Gelen sihirbazda çevrimdışı adres defteri için isim girilmesi, hangi Exchange sunucusu için oluşturulacağı ve neleri kapsayacağının seçilmesi gerekmektedir. Aşağıdakine benzer şekilde bunlar doldurulduktan sonra sihirbaz devam ettirildiğinde OAB’nin hangi metodlar ile dağıtımının yapılacağı seçilebilmektedir(web base ve public folder). Sihirbazı devam ettirerek adres defterinin oluşturulması tamamlanabilir.

 

image004

 

PowerShell ile OAB oluşturmak istenirse aşağıdaki komut kullanılabilir.

New-OfflineAddressBook -Name “CozumPark Offline Adress Defteri” -AddressLists “\Default Global Address List” -Server W8K -VirtualDirectories “W8K\OAB (Default Web Site)”

 

OAB Güncelleme / Taşıma / Silme / Özellikler

Offline Adres defterini Exchange Management Console’dan güncelleyebilir, silebilir ve organizasyon içerisindeki diğer Exchange Sunucularına taşıyabilirsiniz. Bunun için oluşturduğunuz çevrimdışı adres defterine sağ tuş yaparak yâda sağ taraftaki action panel’i kullanarak yapabilirsiniz. Çevrimdışı adres defterine sağ tuş “update” seçtiğiniz zaman manuel olarak güncellemeyi birkaç dakikada yapabilmektedir. Kaldırmak istediğinizde de aynı şekilde adres defterine sağ tuş yâda action panelden “remove” seçeneği ile kaldırılabilmektedir.

PowerShell ile OAB Update:
Update-OfflineAddressBook -Identity “CozumPark Offline Adres Defteri”

PowerShell ile OAB Silme:
Remove-OfflineAddressBook -Identity “CozumPark Offline Adres Defteri”

 

Çevrim dışı adres defterinin özelliklerinden de oluştururken girilen değer ve seçeneklerin değiştirilmesi mümkündür.

Çevrimdışı adres defteri en az 1 tane oluşturmanızı ve kullanıma açmanız önerilir. Özellikle Outlook kullanıcıları çevrimdışı olduklarında bu adres defterlerini kullanarak çalışabilmektedirler. Outlook kullanıcılarında Gönder/Al yapıldığında adres defteri ile ilgili hata aldığınızda ( en sık 0x8004010f ) çevrimdışı adres defteriniz ile ilgili bir sorunu gidermek için öncellikle update yapabilirsiniz, eğer güncelleme ile sorun giderilemiyorsa çevrim dışı adres defterinizi silip aynı isimde yeniden oluşturabilirsiniz.

Yılmaz BARÇIN