Microsoft | Açık Dünya Yayında!

Microsoft’un ‘Açıklık’ yaklaşımını anlatan Microsoft | Açık Dünya yayına başladı.
Microsoft’un ‘Açıklık’ yaklaşımı özetle üç ana başlık altında ele alınabilir:

  • Birlikte Çalışabilirlik; “Kullanıcılar ve sektörün faydası için birlikte çalışabilirlik, standartlar ve açık kaynak yazılımlara destek ve yatırım”
  • Karma BT Ortamlarında Müşteri İhtiyaçlarını Karşılama; “Microsoft teknolojileri ile  müşterilerin karma BT ortamlarında üstün çözümler geliştirmesini ve yönetmesini kolaylaştırma ve daha az masraflı hale getirme”
  • Bulut Bilişimde Açıklık; “Bulut bilişim tarafından sağlanan dönüşüm ve yeniliklerden faydalanılması için açık bir platform sağlama”

Bu konuda Microsoft platformunun sağladıkları, hikâyeler ve kaynaklara erişmek için tıklayın.