KB5023038 Şubat 2023 Exchange Security Update Sonrası Event ID 4999 EWS Web application pool Sorunu

Exchange Server için Şubat 2023 tarihinde yayınlanan KB5023038 nolu güvenlik güncelleştirmesini yükledikten sonra bazı müşterilerden alınan EWS servislerine erişememe sorunu için Microsoft bir çözüm yayınladı.

Öncelikle yeni bir kayıt defteri girdisi oluşturuyoruz

Registry key: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v15\Diagnostics
Value:  DisableBaseTypeCheckForDeserialization
Type: String
Data: 1

Bunu aşağıdaki PS komutu ile de oluşturabilirsiniz

New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v15\Diagnostics -Name “DisableBaseTypeCheckForDeserialization” -Value 1 -Type String

Daha sonra global bir override kuralı yazıyoruz;

New-SettingOverride -Name “Adding learning location ClientExtensionCollectionFormatter” -Component Data -Section DeserializationBinderSettings -Parameters @(“LearningLocations=ClientExtensionCollectionFormatter”) -Reason “Deserialization failed”

Daha sonra veri toplama için kullanılan sistemi tetiklemek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz

Get-ExchangeDiagnosticInfo -Process Microsoft.Exchange.Directory.TopologyService -Component VariantConfiguration -Argument Refresh

Son olarak değişikliklerin olması için aşağıdaki komut setini çalıştırıyoruz yani ilgili servisleri yeniden başlatıyoruz

Restart-Service -Name W3SVC, WAS -Force