Intrasite Replication Active Directory 15 second 3 second

Evet çokça sorulan ve azca bilinen bir konu olduğu için bu konuda da bir bilgi paylaşmak istiyorum.

Active Directory ortamında eğer bir Windows Server 2003 ve sonrası DC kullanıyorsanız ve herhangi bir DC de bir değişiklik olursa öncelikle bu değişiklik local veri tabanına yazılır, ilgili USN artar ve bu işlemden 15sn sonra aynı site içerisindeki bir partner DC yi NTDS Settings altındaki objelerden bularak ( buradaki ismi dns üzerinden ip ye çevirir ) bu DC ye değişiklik bilgisi gönderir ( change notification ). Karşı sunucu elindeki USN tablosuna bakarak sadece değişen bilgileri kaynak DC’ den ister ( change request ) ve replikasyon tamamlanmış olur. Bundan sonra yine NTDS Settings altındaki diğer DC lerede benzer şekilde change notification göndermesi için ise 3 saniye bekler ve sonra benzer süreç diğer bir DC ile başlar.

Bu değerler kayıt defteri ile değiştirilebilir.

Windows Server 2003 ve sonraki işletim sistemleri için bir değişiklikten sonra bu değişikliğin diğer bir dc ye gönderilmesi için beklenen süre 15sn, Windows 2000 de ise 5dk dır.

Değiştirmek için

Path:  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
Key:   Replicator notify pause after modify (secs)
Value: REG_DWORD

 

Windows Server 2003 ve sonraki işletim sistemleri için bir değişikliğin bir DC ye replike edilmesinden sonra diğer bir DC ye bu bilgiyi göndermesi için beklenen süre 3 sn dir. Windows 2000 de ise bu süre 30 sn dir.

Değiştirmek için

Path:  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
Key:   Replicator notify pause between DSAs (secs)
Value: REG_DWORD