The directory service is missing mandatory configuration information – Event ID 2091

Bu makalemde sizlere bazı müşterilerimizin Active Directory geçiş projelerinde veya sağlık tarama çalışmalarında karşımıza çıkan bir sorunun çözümünden bahsedeceğim. Aslında yeni ve güncel bir sorun olmamasına karşın bazı müşterilerde yaşanıyor olmasından kaynaklı bunu paylaşmak istedim. Bir domain controller sunucusu üzerinde directory servisini kaldırmaya kalktığınız zaman aşağıdaki gibi bir hata alabilirsiniz;

The operation failed because:

Active Directory Domain Services could not transfer the remaining data in directory partition DC=ForestDNSZones,DC=DOMAIN,DC=LOCAL to Active Directory Domain Controller \\CP.DOMAIN.LOCAL.

“The directory service is missing mandatory configuration information, and is unable to determine the ownership of floating single-master operation roles.

Bunun temel nedeni FSMO rollerinden biri olan Infrastructure Master role sahibinin aktif olmayan veya silinen bir DC olarak kalmasıdır.

Bunun doğrulamak için öncelikle aşağıdaki komutu çalıştırın

dsquery * CN=Infrastructure,DC=ForestDnsZones,DC=domain,DC=local -attr fSMORoleOwner

Çıktıda aşağıdaki gibi DEL içeren bir sonuç gelecektir;

\0ADEL:c65ce17a-5e11-4ccc-b658-f5234718e311

Bu durumda öncelikle aşağıdaki komut ile role sahibi hangi sunucu ise onu buluyoruz;

Netdom query fsmo

Daha sonra bu sunucu üzerine bağlanıyoruz. Ardından adsiedit ile Default Naming Context bölümüne bağlanıyoruz

Daha sonra CN=Infrastructure kayıdını buluyoruz.

Bu kayıda çift tıklıyoruz ve açılan ekranda fSMORoleOwner attribute içerisindeki değeri kopyalıyoruz.

Daha sonra yine adsiedit içerisinde aşağıdaki bölüme bağlanıyoruz;

DC=DomainDNSZones,DC=domain,DC=com

Burada da aynı kayıdı buluyoruz

Çift tıklıyoruz ve aynı öz nitelikteki hatalı kayıt ile kopyaladığımız doğru kayıdı değiştiriyoruz.

Aynı değişikliği aşağıdaki bölüm içinde yapıyoruz.

DC=ForestDNSZones,DC=domain,DC=com

Daha sonra bu role sahibi üzerinde aşağıdaki komutu run as admin ile çalıştırıyoruz

Repadmin /syncall /APed

Replikasyon sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra ilgili DC ye giderek kaldırma işlemine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Umarım faydalı bir makale olmuştur.