Exchange Server 2003 Üzerinde SMTP Connector

Exchange Server 2003 Üzerinde SMTP Connector

Exchange server kurulumu ile beraber sahip Default Virtual SMTP Server ( Sanal SMTP sunucusu ) sayesinde gerek şirket içi gerekse şirket dışı mail trafiğine izin vermektedir . Exchange üzerinde bu mail alış-verişini yapılandırmamız için bir çok yol bulunmaktadır. Ancak Exchange Server ın ; diğer mail sunucularına , yönlendirme gruplarına ve iletici serverlar ( relay , smarthost ) a bağlanmak için SMTP Connector tanımlanabilir . Bende bu makalemde Exchange 2003 üzerinde SMTP Connector tanımlamasını anlatacağım.

Aslında SMTP Connector kullanmamız gereken yerleri maddeler halinde sıralayabiliriz ;

· Farklı bir routing grubunda olan Microsoft Exchange Server 5.5 bilgisayarına bağlanırken.

· ETRN/TURN olarak başka bir server-side, client side konfigüre etmek istiyorsanız

· ETRN/TURN göndermek ve ya göndermemek istiyorsanız

· Mesajları gönderirken ETRN/TURN sorgulamak istiyorsanız

· farklı sunuculardan ETRN/TURN cevabı almak istiyorsanız

· Outbound güvenliğini bir kere ayarlayıp daha sonra eklediğiniz server ların bu ayarlarla eşleşmesini istiyorsanız.

· Domain ortamı için – Yüksek – Normal ve Düşük öncelikli olarak üç farklı mesaj önceliği atamak istiyorsanız.

· Sistem ve sisteme ait olmayan mesajların iletimine izin vermek istiyorsanız.

· SMTP bağlayıcısını zamanlamak istiyorsanız

· Mesaj kotasını ( Oversized ) geçen mailler için farklı teslim etme süreleri belirlemek istiyorsanız.

· Uzak tetikleyici ulaştırma ( Remote trigger delivery) için sırayı uygulamak istiyorsanız

· EHLO yerine HELO göndermek istiyorsanız.

· Özel bir adres havuzu belirlemek istiyorsanız.

· Teslim etme kısıtlamaları uygulamak istiyorsanız.

Yukarıdaki maddelerden herhangi biri veya bir çoğu bizim için önemli ise Exchange Server üzerinde SMTP Connector yapılandırılmasına hakim olmamız gereklidir . Tekrar hatırlatmak gerekir ise SMTP Connector Virtual SMTP Server a ihtiyaç duyar , ancak Connector üzerindeki ayarlar sanal sunucudakilere baskın gelir

Exchange Server Standart veya Enterprise Edition ( veya SBS üzerindeki Exchange sürümlerinde ) kurulumlarında standart olarak bir SMTP Connector gelmemektedir .

clip_image001

Bu şekilde gönderilen her mail Default SMTP Virtual Server aracılığı ile gönderilir ve alınır. Ancak bu yapıya yeni bir SMTP Connector eklememiz halinde artık baskın olan SMTP Connector olacaktır . Bu sayede bir takım yonlendirmeler ve yasaklamalar yapabilmekteyiz.

Öncelikle yeni bir SMTP Connector tanımlayalım .

clip_image002

ESM üzerinde Connector kısmına gelerek yeni bir “SMTP Connector” tanımlıyoruz.

clip_image003

Mail gönderimini kendi Exchange Serverımızı yapacak ve şirket içerisinde birden çok Exchange server var ise onlardan birini veya bir kaçını seçiyoruz .

İlk karşımıza çıkan sayfada Conector için bir isim tanımlıyoruz. Hemen altında ise SMTP Connector mail i kendi servisi üzerinden mi yoksa bir Smart Host yardımı ile mi göndereceğini belirliyoruz. Smart Host bizim yerimize bize ait olan mailleri dış dünyaya gönderen mail sunucularına verilen genel bir isimdir . Bu yapınızdaki bir diğer Exchange sunucusu olabileceği gibi anlaşmalı olduğunuz bir ISP de olabilir . Ancak buraya Smart Host tanımlarken aşağıdaki şekilde “ [81.215.202.113] ” işaretlerinin arasında yazılmasına dikkat etmelisiniz . Eğer birden çok Smart Host tanımlanacak ise aralarında virgül veya noktalı virgül kullanılarak yazılmalıdır.

clip_image004

Bu işlemi yaparsanız eğer , bu verilen ip adresinde sizin için Relay izni verilmiş olması gereklidir . Yani Siz ISP nin mail server ına bu mailleri al şu adreslere gönder diyorsunuz ki bu da teknik olarak “Relay” eylemine giriyor . Mail server ların güvenlik önlemleri gereği tanımlı ip adresleri veya kullanıcı ların dışındaki kimseden gelen mail iletme isteklerini karşılamayacaktır . Tabiki ISP bunun için sizden ya ip adresinizi alacak veya size yetkili bir kullanıcı bilgisi verecektir.

Connector kapsamını belirlemek için “Address Space” kısmına geliyoruz .

clip_image005

Bu bölümde tanımladığımız Connector yardımı ile hangi adreslere mail atacağımızı ayarlayabiliyoruz . Ben bütün domainlere bu Connector aracılığı ile mail göndereceğimden dolayı buraya tüm domainleri kapsayan “*” tanımlamasını yapıyorum . Öncelik değerinin “1” olmasında bir sakınca yoktur . Bu , birden çok tanımlanan domain adları için öncelikli yolu temsil eder ve düşük değer yüksek öncelik manasına gelir . (Eğer iki Exchange kuruluşunu birbirine bağlıyorsanız alt bölümde bulunan “Connector Scope” kısmında “Entire organization “ seçili olmalıdır . Eğer iki yonlendirme grubunu bağlıyorsanız yani iki adet routing grubu bağlıyorsanız Scope kısmında “Routing Groups “ seçili olmalıdır .)

clip_image006

Bir sonraki sekme ise , bu Connector üzerinden kimlerin mail göndereceği konusunda izinlerin ayarlandığı bölümdür . Bu bölümde standart olarak herkesten mesaj kabul edilir . Siz mail göndermesini istemediğiniz kullanıcı veya grupları “Reject message from” bölümüne ekleyerek yasaklayabilirsiniz . Veya varsayılan olarak bütün istekleri reddedip sadece kabul edeceğiniz kullanıcı veya grupları “Accept message from” bölümüne ekleyebilirsiniz .

clip_image007

“Content Restrictions” sekmesinde ise bu Connector üzerinden geçecek olan maillerin içeriği hakkında belirli sınırlamalar yapabiliyoruz. Örneğin hangi önceliğe sahip olan maillerin transfer edileceğini belirleyebiliyoruz . Bunun yanında sistem mesajları veya kullanıcı mesajlarından hangilerinin bu Connector yardımı ile iletileceğini de belirleyebiliyoruz. “Non-system messages” ; kullanıcı ve gruplardan gelen mesajları içerirken , “System messages” ise ; “directory replication messages, public folder replication messages, Exchange Monitoring Tool messages, delivery reports, and non-delivery reports” içerikli mesajları belirlemektedir . Son olarak ta gönderilecek mesajın boyutunu ayarlayabiliyoruz .

clip_image008

“Delivery Options” menüsünde ise bu connector için mesajların ileti zamanları ve mesajların kuyruğa alınıp alınmayacağı belirlenmektedir. İsterseniz belirli boyutlardaki mesajları hattın yoğunluğunu düşürmek için geç saatlerde teslim edilmesini saplayabilirsiniz .Kuyruğa alma özelliği ise , belirli aralıklar ile ileti gönderen kullanıcılar için yararlı bir özelliktir . Add butonu ile hangi kullanıcılar için bu özelliğin aktif olacağını belirleyebiliyorsunuz .

clip_image009

Bu bölüm , Exchange Server ile diğer mail server lar arasındaki iletişimin nasıl gerçekleşeceğini ayarladığımız yerdir . Exchange Server üzerinde tanımlı Connector ler iletişim için varsayılan olarak ESMTP yü kullanır . . ESMTP daha güvenli be gelişmiş bir protokoldür ancak bazı eski mail server lar bu protokolden anlamazlar . veya ESMTP protokollerinden hangileri va iletişimlerinin nasıl başlayacağını belirlediğimiz yerdir . Bizde EHLO veya HELO başlangıç komutları ile bu iletişimin karakterini değiştirebiliriz .HELO ile SMTP oturumu açılır iken EHLO ile ESMTP oturumu açılmaktadır . ( diğer serverlarda ) . Eğer varsayılan olarak SMTP kullanmak istiyorsak “Send HELO instead of HELO” kutucuğunu işaretlememiz gerekmektedir . Eğer ESMTP kullanmak istiyorsan standart ayarlara dokunmamıza gerek yoktur .

Bu menüdeki bir diğer kontrol ise ; kuyruğa alınmış olan maillerin zaman aşımına uğradıktan sonra tekrar gönderilmek için zorlanıp zorlanmayacağı konusundadır .Bu işlemi “TURN” ve ETRN” kontrol etmektedir . TURN bir SMTP komutu iken , ETRN ise bir ESMTP komutudur . “Do not send ETRN/TURN” seçili iken zorlama olmaz iken “Request ETRN/TURN when sendin message” seçilir ise bu özellik açılacaktır .

Bu son tanımlamayıda yaptıktan sonra “Apply” diyerek SMTP Connector ü hazırlamış olduk .

clip_image010

Yukarıda tanımladığımız SMTP Connector görülebilmektedir . Bu adımların sonunda Exchange Server üzerinde tanımlı bir SMTP Connecotor ‘e sahibiz. Bu sayede organizasyonumuzdan çıkan maillerin bizim yerimize bir smarthost a iletilmesi , veya mail kullanıcılarının şirket dışına mail gönderilmlerinin yasaklanması , mail iletim zamanlarının ayarlanması , mail boyutlarına kota uygulanması gibi pek çok yönetimsel özelliği kullanabiliyoruz .