ACE DACL SCAL ICACLS

DACL içinde ACE onun içinde SID,Special Permissions, inheritance (miras) ve son hareket İzin vermek (Allow) veya izin vermemek (Deny) bileşenleri vardır.

DACL -> ACE -> SID,Special Permissions,inheritance, Allow,Deny şeklinde üstten alta doğru sıralanır.

DACL listedir ve hepsini barındırır içinde.

SACL da sadece sistem yöneticilerinin bazı nesnelere (yada administrators üyelerinin) erişmelerine olanak sağlayan yapıdır.

ICACL -> Tüm klasörlerin izinlerini listeler ve export eder.