echo %logonserver% logon olduğunuz dc yi bulma

komut satırında echo %logonserver% yazmanız yeterli.

komutunu kullanabilirsiniz