Microsoft shared responsibility model

Microsoft, güvenlik ve operasyonel sorumluluklarını tanımlamak için Azure hizmetlerinde paylaşılan bir sorumluluk modelini kullanmaktadır. Yani her bir bulut servisi için belirli sorumluluk alanlarını aslında Müşteri ile paylaşmaktadır. Örneğin aşağıda bu konuyu güzel bir şekilde özetleyen bir görsel bulabilirsiniz.

Örneğin On-Prem bir sistemde bulut oyuncusunun hiç bir sorumluluğu yokken SaaS örneğin Office 365 gibi bir platform için Application Level Control noktasına kadar tüm sorumluluk Microsoft veya bulut oyuncusunda iken üst katmanlarda ise sorumluluk shared mantığı ile yani paylaşımlı olarak gösterilmektedir. Bir nevi ne tüm sorumluluk müşteride ne de üreticide olmaktadır. Karşılıklı olarak her iki tarafında yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır.