SAP ve Sanallaştırma

Daha önce Hyper-V’nin Microsoft uygulamalarını sanallaştırmada ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir whitepaper paylaşmıştık. Bu sefer de SAP iş yüklerinin sanallaştırılması konusunda 2 doküman paylaşıyoruz. SAP’nin yayınladığı Mayıs 2011 tarihli 1409608 numaralı Virtualization on Windows (SAP login gerektirir) makalesine göre Hyper-V üzerinde sanallaştırılan SAP uygulamasından fiziksel makinede alınan performansın %100’ünü almak mümkün ve Hyper-V sanallaştırma katmanının uygulama performansı üzerinde en ufak bir negatif etkisi bulunmuyor. Yine aynı makalede rakip çözümlerle alınabilecek performans miktarının fiziksele göre %85-90 seviyesinde kalacağı belirtiliyor. Yakın tarihli bir diğer bir makalede ise SAP ve Microsoft’un birlikte gerçekleştirdiği başarı hikayesini bulabilirsiniz. SAP tarafından yapılan test sonuçlarına göre Microsoft sanallaştırma platformu SAP deployment zaman ve maliyetini %95 oranında düşürebiliyor. SAP’nin Hyper-V ile sanallaştırma konusundaki yorumu ise gözü kapalı tavsiye ettikleri şeklinde özetlenebilir: “We can recommend Hyper-V without reservation for customers looking for the most effective way to virtualize their SAP systems or landscapes”.