Microsoft Security Intelligence Report (SIR)

Microsoft Security Intelligence Report (SIR) ürünü bugün release oldu .

geniş bilgi için

https://www.microsoft.com/security/portal/Threat/SIR.aspx