How To Delegate the Unlock Account Right

Bir kullanıcıya belirli bir kullanıcı için veya bir ou altındaki pek çok sayıdaki kullanıcılar için hesap kilidini açma yetkisi vermek istiyor isek hangi obje özniteliği için yazma yetkisini vereceğimizi biliyor olmamız gerekmektedir.

aşağıdaki resimdede gösterildiği üzere bu iki attribute için ( lockoutTime ) okuma ve yazma yetkisi vermek hesabı lock olmuş bir kullanıcının unlock işlemini gerekleştirmek için verilmesi gereken minimum yetkidir