Geo Cluster / EMC ile GeoCluster Senaryosu

Cluster Nedir ?

Öncelikle Cluster nedir sorusuna kısaca cevap verecek olursak birden fazla sunucununun kümelenerek tek bir sunucu gibi davranmasıdır.Bu şekilde yüksek performans güvenlik ve yedeklilik sağlanmış olur.  Geleneksel cluster sistemleri sunucular tarafından kullanılan veriyi ortak bir disk alanında saklamak ve bu ortak diske aynı anda cluster sisteminin yalnızca bir üyesinin erişimini sağlanması şeklinde çalışmaktadırlar. Ortak disk alanı kullanım gereği nedeniyle standart olarak cluster node’larının ve storage ünitesinin aynı lokasyonda bulunması gereksinimi bulunmaktadır.

  

Geocluster Nedir ?

 

Geographical Cluster’ın kısaltması olan geocluster yada multicluster coğrafik olarak dağıtılmış farklı bölgelerde bulunan sunucuların cluster olarak çalıştırılmasıdır.  Kavramsal olarak cluster üyelerinin iki ayrı lokasyonda bulunması durumuna Geo-Clustering ya da Multi Site Clustering adı verilmektedir. Hizmet sürekliliği hedeflenmektedir.  Klasik clusterda sunucular tek storage ortamına erişirken geocluster her site üzerinde bibirine senkron replike edilmiş datalara erişirler. Replikasyon tipi senkron “anlık” yada asenkron “gecikmeli” olabilir.Replikasyon Seviyeleri ;

Storage bazlı “block-level” 

Yazilimsal “host based”

Bu tür uygulamalarda belirli DB, Applicationlar seçilebilirken bazılarında VSS ile OS bazda replikasyon yapabilmektedir. Farklı lokasyonlarda bulunan sunuculardan bir tanesi aktif olarak çalışmaktayken uygulama seviyesinde oluşan log dosyaları cluster’ın diğer üyeleri ile paylaşılarak uygulamanın transaction blokları halinde diğer sunuculara uygulanır.

Uygulama “application based”

Exchange 2007 CCR,SCR

Senkron yapıda sunucu disk üzerine datayı yazdıktan sonra data anlık olarak 2.site üzerindeki storage üzerinede yazilir, 1.site üzerindeki storage 2.site üzerine datanin yazilmasi akabinde sunucuya yazdim bilgisi gönderir.

EMC SRDF,Cluster Enabler (CE)

Symmetrix Remote Data Facility (SRDF) EMC Symmetrix storage ünitelerinin iş sürekliliği ve disaster recovery çözümü olarak yer almaktadır. SRDF storage üniteleri arasında belirlenen LUN’ların realtime birden fazla kopyasının saklanması amacıyla kullanılan teknolojidir. Cluster Enabler uygulaması ise SRDF ile oluşturulan sürekli yapının konfigürasyonu ve Microsoft Failover Cluster sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan eklentidir. EMC CE;  EMC’nin SRDF teknolojisi ile MS Cluster Servisini birbirine yapıştıran tutkal diyebiliriz.

SRDF/S  senkron ve asenkron olmak üzere iki modda çalışabilir. Senkron çalışması durumunda replikasyonun kaynağı olan volume’e yapılmak istenen değişiklik eş zamanlı olarak hedef volume’a yapılır. SRDF/S olarak adlandırılan bu çalışma şeklinde kaynak ve hedef volume her zaman eşittir.

SRDF/A Asenkron çalışma durumunda kaynak volume’a yapılan değişiklikler anlık olarak yapılır ve hedef volume’e gecikmeli olarak aktarılır. Bu çalışma modeli iki storage ünitesi arasında kaliteli, gecikmesi düşük bir hat bulunamaması durumunda tercih edilmektedir.

Cluster enabler uygulamasının failover cluster’a dahil edilmesi ile cluster uygulaması, alt seviyede bulunan storage ünitelerinin kontrolünü transparan olarak yapabilir. Cluster enabler, cluster kaynaklarında bulunan disk resource’larının aşağıdaki koşulları sağladığını garantilemektedir.

Aktif node üzerinde bulunan disklerin erişilebilir olduğu.

Aktif node üzerinde bulunan disklerin yazılabilir olduğu.

Failover sırasında aktif node olacak storage üzerinde bulunan disklerin güncel olduğu.

Failover sırasında aktif node olacak storage üzerinde bulunan disklerin kaynak haline dönüştürülmesi.

SRDF linkleri kullanılarak SRDF CE ile storage yetenekleri arttırılır. 2 Symmetrix storage arasında SRDF ile sitelar arasında MSCS failover özeliğini kazandırmış oluruz. EMC CE bir cluster üzerindeki uygulama içerisine bir extension olarak eklenir , cluster üzerindeki diskler bu extension üzerine depend olur yani bu extension failover olması durumunda otomatik olarak disklerde bu durumdan etkilendir. Bu esnada SRDF devreye girerek failover olan SAN sistemini write disable moddan write enable moda çekerek replikasyonun ters taraflı gerçekleşmesini temin eder.

Şayet HP storage kullanıyor iseniz HP CLX Cluster Extension, IBM Storage kullanyorsanız IBM ERM  ve Symantec ile storage foundation ürünleri geocluster yapılabilmesine olanak vermektedir. Bu tür yazılımlar shared storage gereksimini ortadan kaldırırlar.

EMC SRDF/CE Companentleri

CE Manager ; Cluster Enabler MMC based bir arayüz ile çalışmaktadır. Bu arayüz vasıtası ile operasyonel parametrelerin konfigüre edilmesi, cluster görevlerinin hazırlanması gibi işlemleri ve SRDF/CE  for MSCS ve SRDF disk konfigürasyonlarını,MSCS resource tanımlarını yapılandırmak için kullanıyoruz. Cluster ilişkili görevleri ; grupların taşınması, online- offline duruma getirilmesi, node.ların clusterdan çıkarılması gibi işlemleri MS Cluster  Administrator üzerinden yapmaya devam ediyoruz.

SRDF CE Service ; EMC CE kurulumunda bir servis olarak sisteme eklenir. Bu servis storage.lerin state bilgisini, Quorum arbitration processini ve güncel preferred owner listesini izler. MS Cluster servisi bu servise depend olarak çalışmaktadir bu yüzden daima Clsuter servisinde önce çalışması gerekmtektedir.      

SRDF/ CE Resource.dll ;  SRDF/CE kurulumunda yeni olarak “EMC Cluster Enabler” resource tipi cluster konfigürasyonuna eklenir. Bu resource SRDF davranışını ve deveice gruplarını kontrolunu sağlar. Bu resoruce cluster içinde kullanılan disk gruplarının (Quorum dışında) yönetiminden sorumlu olur.  Fiziksel diskler cluster içerisinde bu  resource üzerine depend olarak çalışırlar.

SRDFCESymapi.db ;  SRDF/CE symetrix storagelerin yönetimi için SymAPI diye bir database kullanmakta c:\program files\emc\symapi\db\symapi_db.bin bu database içerisinde tüm device group tanımları mevcut.

SRDF/CE Donanım Gereksinimleri ;

2 adet symmetrix storage ünitesi

SRDF linklerinin senkron asenkron olarak set edilmiş olması

SRDF/CE Yazılım Gereksinimleri ;

Windows Server 2003/2008, Enterprise/Datacenter Editions

Processor architectures – x32, x64 (AMD64 and Intel EM64T), and IA64 Itanium

NET Framework version 2.0 on Windows 2003

EMC Solutions Enabler 6.5 or higher

Kurulum Aşamaları

Multisite Cluster kurulumu en basit hali ile aşağıdaki gibidir. Her bölgede ;

1’er adet sunucu (sunuculardaki donanımların 2008 uyumlu olması validation testi için gereklidir)

Sunucular üzerinden HBA  (FC yada iSCSI)

Storage üzerine yapılan birden fazla bağlanti için MPIO driverı ve vendor yönetim yazilimi

1’er adet  storage

Storagelerin birbirleri ile replikasyonu (SRDF)

Applikasyonların failover esnasında taşınabilmesi

Cluster kurulumunun validation testinden geçebilmesi gerekli kontrol listesi linktedir.  https://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/failover-clustering-program-overview.aspx

Validation Guide : https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732035(WS.10).aspx

Geocluster kurulumu ihtiyaç ve duruma göre değişebimektedir, kurulum sırasında MS tarafından sunuculan check liste bakılması faydalı olacaktır. 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd197546.aspx 

Failover kurulum esnasında yapılacak olan validation testinde warning alınacaktır bunun sebebi ana site üzerindeki storage WE (Write Enable) durumunda iken diğer storage WD (Write Disable) konumunda olur, validation testlerini her 2 node üzerindende yaptiği için WD olan storage üzerinde hata almaktadir.

Unutulmaması gereken konuda site yer değiştirdiğinde kaynaklar farklı subnette çalışacaklarından clientların yeni ip.leri biliyor duruma gelecek şekilde configure edilmelidir. Bu resourceların DNS kaydında ttl değerlerini düşük tutmakta fayda vardır. Default değer 1200 sn.dir. Exchange önerilen bu değer 300 sn.dir.

 

Örnek GeoCluseter Projesi

İstanbul ve İzmir olacak şekilde 2 bölgemiz var. Cluster sunucularımız üzerinde SQL Server hizmeti vereceğimiz bir geocluster projesi yapmak istiyoruz. İstanbul bölge üzerinde yapılacak bir çalışma yada yama geçme işlemi sebebi ile iş sürekliliğini temin edebilme adına node sayısını 2 adet ve 1 adet symmetrix storage konumlandırması yapıyoruz. İzmir bölge üzerinde de 1 adet storage ve 1 adet sunucu konumlandırıyoruz. Hattımızında çok iyi ve storage replikasyonumuzu senkron SRDF/S olarak yapılmakta.

Öncelikle NodeA ve NodeB sunucularımıza SAN üzerinden LUN maplame işlemi yapıldıktan sonra disklerimizin görünüm ve erişimlerini düzenlemek için powerpath ve EMC CE komutlarını yorumlaması için EMC Solution Enable yazilimlarini kuruyoruz. Featurelardan MS Failover Clustering özelliğini yüklüyor ve akabinde 2 Node.lu clusterımızı ayağa kaldırıyoruz. Daha sonrasında sunucularımız üzerine SQL Server2008 kurulumlarını yaparak Istanbul üzerinde SQL hizmetini Cluster olarak çalıştırıyoruz. Bu hali ile quarum diski atanmış şekilde node and disk majority olarak çalışmaktayız. Şimdi sistemimizi geocluster olarak çalışmasını istediğimiz için NodeA ve B üzerine EMC Cluster Enabler yazilimini kuruyoruz. Yazilim arayüzünü açıp Izmir bölgesindeki NodeC’yi CE ile clusterımıza dahil ediyoruz ve MSN durumumuzu bu ekran üzerinde 3 node olduğumuz için Node Mojority olarak ayarlıyoruz.  Son durum resimdeki gibi ;  Site1 üzerinde 1 Storage 2 adet sunucu, NodeC CE üzerinden cluster ortamına dahil edilmiş ve uygulma karşısında synchronized yazısı ile artık geocluster ortamımızız devreye girdiğini  anlıyoruz. 

MSCS ekranında durumu kontrol ettiğimizde NODEC’ninde cluster node.ları arasında yer aldığını ve SQL uygulaması içerisinde EMC SQL Server diye bir resource olarak eklediğini, disklerinde bu resource ile ilişkili olduğunu görebiliyoruz. 

 

Bu örnekte SRDF/CE failover processinin SRDF/S modta iken MSCS üzerinde bir failure durumu meydana gelmesi akabinde gruplar NodeA üzerinden NodeC’ye taşınmakta ve online duruma gelmekte. Bu süreçte Diskler SRDF/CE resource.na debendent olarak çalışmaktadır yani SRDF/CE resource online olmadan Diskler  online duruma gelmeyecektir. SRDF/CE resource CEFailOverLogic.dll dosyasını çağıracak gereklilikler kontrol etmesi akabinden İzmir site Write Enable duruma geçecektir.  EMC CE arayüzünde otomatik taşıma işlemi default değerlerde kısıtlanmıştır , Bundan sonra yapabileceğimiz grup üzerine gelip move to NodeC demek test etmek için yeterli olacaktır.