ERROR – The location for backup is a critical volume

Eğer Windows Server 2008 veya R2 üzerinde system state yedeğini C dizinine almaya kalkarsanız bu hata ile karşılaşırsınız. Bunun önüne geçmek için bir kayıt defteri girdisi ile system state yedeğini istediğimiz volume’ e alabiliyoruz.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wbengine\SystemStateBackup\

Set the value of this entry as follows:

Name: AllowSSBToAnyVolume
Data type: DWORD
Value data: 1
Makineyi restart etmeyi unutmayın.