Exchange Sharing Policy

Exchange Server 2010 üzerinde kullanıcıların hangi kaynaklarını ve hangi domainler ile nasıl paylaşacağını ayarladığımız bir ilkedir. Bu ilke sayesinde domain bazlı veya mailbox bazlı olarak ajanda, kontak, serbest / meşgul ( free / busy ) bilgilerini paylaşıp paylaşamayacağını belirleyebiliriz.

Ancak unutulmaması gereken bir nokta bu external domain paylaşımları için olup şirket için paylaşımlarda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Ayrıca bu policy varsayılan olarak “Enable” olarak geldiği için Exchange Server 2010 organizasyonunuzu the Microsoft Federation Gateway ile  bir federasyona sokmanız halinde kullanıcılar davetiye sayesinde federasyondaki diğer domain kullanıcılarına takvim bilgilerini paylaşabilmektedir. ( free / busy bilgi paylaşımı varsayılan olarak kapalıdır )

Bu nedenle bu policy kapatmak gerekebilir. Böyle bir durumda paylaşım durmuş olacaktır ( bu policy disable yapılmadan önce paylaştırılmış paylaşımlar içinde geçerlidir )

 

Not ; Paylaşımın durması Sharing Policy Assistant çalışması ile gerçekleşir ve bunu hangi zamanlarda çalışacağını siz ayarlayabilirsiniz ( SharingPolicySchedule )