Exchange Server 2007 Pickup Klasoru Kullanımı

Adından bahsettiğimiz Pickup dizini Hub Transport Server Role ve Edge Transport Server Role kurulu olan bütün Exchange Server 2007 sunucularında standart olarak mevcuttur ve kullanıma hazırdır.  Bu dizinin bulunmasının amacı ise düzgün olarak konfigüre edilmiş olan bütün mailleri bu dizin sayesinde konfigürasyonda adı geçen kişilere hızlı bir şekilde mail gönderilmesini sağlamaktır. Asıl amacı ise sistem yöneticilerinin mail akışı ile ilgili testlerini yapabilmelerini sağlamasıdır.

Set-TransportServer komutu ile Pickup dizini ile ilgili her türlü yönetimsel işlevi yerine getirebiliriz.  Bu komut ile aşağıdaki işlemleri yapabiliriz;

Pickup dizinini aktif edebiliriz ve devre dışı bırakabiliriz.

Pickup dizininin lokasyonunu tanımlayabiliriz.

Pickup dizini tarafından kabul edilecek mesajların maximum başlık boyutunu tanımlayabiliriz.

Pickup dizini tarafından kabul edilecek olan mail alıcılarının maximum sayısını belirleyebiliriz.

Dakikada gönderilecek yada işlenecek mesajlarla ilgili işlemleri tanımlayabiliriz.

Düzgün bir şekilde düzenlenmiş olan eml uzantılı mesajların Pickup dizinine kopyalandıktan sonraki işleyişine bir bakmak gerekirse;

1)Pickup dizini her 5 saniyede dizini yeni mesaj var mı diye kontrol eder. Bu 5 saniyelik değer değiştirilemez hiçbir şekilde üzerinde düzenleme yapılamaz. Mesaj işleme kapasitesi dakikada 100 tanedir. Eğer istenirse bu değer yukarıda da bahsettiğimiz komut sayesinde düzenlenebilir.

2)Bu aşamada mesaj üzerindeki değerler kontrol edilir. Maksimum başlık bilgisi (default olarak 64 kb) ve maksimum alıcı sayısı (default olarak 100 kişidir) değerleri belirlenir. Eğer değiştirilmek istenirse yukarıdaki komut ile bu işlem yapılabilir.

3)Bizim daha önce hazırlamış olduğumuz deneme.eml uzantılı dosyamızın adı deneme.tmp olarak sistem tarafından siz deneme.eml dosyasını C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\ Transport Roles\Pickup dizinine kopyaladığınız anda değiştirilir.

4)Dönüşüm işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra tmp dosyası silinmek üzere işaretlenir ve tmp dosyası Pickup dizini içerisinde görüntülenir ancak bir başkası tarafından açılamaz.

5)En son aşamada ise mesaj olarak dağıtıma hazır hale geldikten sonra ve başarılı bir şekilde alıcısına gönderilmek üzere kuyruğa bırakıldıktan sonra tmp dosyası sistem tarafından otomatik olarak silinir.

Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi standart bir txt dosyaya yazılmış olan mesaj metni görülmektedir;

image001

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi eğer Pickup dizinini kullanarak bir mesaj göndermek istiyorsak belirli şartları karşılamamız gerekmektedir.

Ayrıca Pickup dizininde gerekli izinlerin düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi tanımlanmalıdır;

Administrator : Full Control

System : Full Control

Network Service : Read, Write and Delete Subfolders and Files

Bütün işlemlerimizi tamamladıktan sonra artık bir mesaj gönderebiliriz. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmemiz gerekmektedir.

image002image003

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü  gibi deneme.txt olarak hazırlamış olduğumuz mesajımızı Rename ediyoruz ve deneme.eml yapıyoruz ve mesajımızın son şekli aşağıdaki gibi olacaktır.

image004

Mesajımızın son şekli görüldüğü gibidir.

Mesaj dosyamız hazır olduğuna göre artık mesajımızı Exchange Server 2007 servisimizin güvenli kollarına emanet edebiliriz. Bunun için;

image005

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bütün bu yaptığımız işlemleri makalemizin başında da belirtmiş olduğum komut ile dos ortamından da yapabiliriz. Ancak biz görsel modda çalışmayı tercih ettik. Daha sonraki makalelerimizde dos ortamından da bahsederiz.

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi öncelikle C:\Program Files\ Microsoft\ Exchange Server\Transport Roles \ Pickup dizinini açıyoruz. Daha sonra önceden hazırlamış olduğumuz deneme.eml mesaj dosyamızı buraya şekilde görüldüğü gibi kopyalıyoruz. Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra deneme.eml mesaj dosyamız sistem tarafından otomatik olarak deneme.tmp olarak değiştirilecektir.

Değişim işlemi tamamlandıktan sonra mesaj Exchange Server 2007 kuyruğuna gönderilecek ve mesaj içeriğinde kime gönderilmiş ise onun posta kutusuna aktarılmış olacaktır.

Şimdi de mesajımızın sahibine ulaşıp ulaşmadığını kontrol edelim. Bunun için Exchange Server OWA yapısını kullanarak kullanıcımızın posta kutusuna erişip sonucu göreceğiz.

image006

Şekilde de görüldüğü gibi biz mesajımızda orhangazi kullanıcımıza kestel kullanıcımızdan mail gitmesini istemiştik.

Bunun için de OWA’da orhangazi kullanıcımız ile oturum açıyoruz.

image007

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi kestel@mumincicek.com adresinden orhangazi@mumincicek.com adresine Pickup dizini tarafından gödermiş olduğumuz mesaj ilgili alıcıya başarılı bir şekilde ulaştırılmıştır. Konu kısmında “bakalım neler olacak…” ve mesajın içeriğini de şekilde görüldüğü gibi son kullanıcı başarılı bir şekilde almıştır.

Bu makalemizde Exchange Server 2007 üzerinde Pickup dizininin kullanılmasını inceledik. Diğer makalelerimizde görüşmek üzere.

Kaynak:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124230.aspx

Mümin ÇİÇEK