DPM 2007 ile System State Yedeklenmesi

 

System State: Hepimizin bildiği gibi System State sistemlerimizin birçok konfigürasyonunu bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısı ile herhangi bir geri dönüş durumunda System State ihtiyacımız vardır. System State içeriği sabittir ve değiştirilemez. System State yedeği ile birlikte korumalı bütün sistem dosyaları da yedeklenir.

System State verilerinin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi ile ilgili ÇözümPark bünyesinde fazla sayıda makale mevcuttur. Çok daha detaylı bilgiler için onları okumanızı öneririm.

Biz bu makalemizde DPM 2007 ile System State verilerini yedekleyeceğiz. System State verileri nelerdir?

image001

 

Yukarıdaki tabloda genel veriler vardır. Ancak bu veriler işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Şimdi de onlara bakalım kısaca. Bizler biliyoruz ki, bir Windows XP üzerinde de System State vardır yine bir Domain Controller üzerinde de System State vardır. Önemlilik açısından bakıldığında ise domain ortamı varsa Domain Controller System State değerlidir ve mutlaka yedeklenmelidir. Ancak domain ortamı olmadığı durumlarda da Windows XP’nin yerel System State verileri yedeklenebilir.

DPM 2007 Workstation veya Member Server üzerindeki aşağıdaki System State verilerini koruma altına alır;

  • The boot files
  • The COM+ class registration database
  • The registry
  • System files that are under Windows File Protection

DPM 2007 Domain Controller üzerindeki aşağıdaki System State verilerini koruma altına alır;

  • Active Directory Domain Services (NTDS)
  • The boot files
  • The COM+ class registration database
  • The registry
  • The system volume (SYSVOL)

Evet temel bilgileri edindikten sonra artık System State verilerimizi koruma altına alabiliriz.

 

image002

 

Öncelikle DPM yönetim konsolunu açıyoruz ve ardından da Protection sekmesine geçiyoruz. Burada görüldüğü gibi daha önce oluşturulmuş olan bir adet Protection Group var ve DPMSRV veritabanını korumaktadır. Biz şimdi yeni bir tane daha Protection Group oluşturacağız ve System State verilerimizi koruma altına alacağız. Yukarıdaki şekilde Actions menüsünden Create protection group seçiyoruz ve ilk adımı Next ile geçiyoruz.

 

image003

 

Bir sonraki aşamada karşımıza koruma altına alabileceğimiz sunucularla ilgili bir liste gelmektedir. Biz System State yedeğini alacağımız için Domain Controller olan sunucumuzu genişletiyoruz ve şekilde görüldüğü gibi System State işaretliyoruz ve Next ile devam ediyoruz.

 

image004

 

Bir sonraki aşamada ise verilerin nerede korunacağına ilişkin seçimler var. Daha önceki makalelerimizde bu kısma değinmiştik. Disk tabanlı ve kartuş tabanlı yedeklemelerin yapılabildiğine değinmiştik. Şuan bizim sunucumuzda yedekleme ünitesi olmadığı için biz disk kullanarak verileri koruma altına alacağız.

 

image005

 

Bu kısımda ise disk üzerinde korunan verilerin zaman ayarlarını yapıyoruz. Eğer istenirse Modify tıklanarak değişik zaman aralıkları seçilebiliri yada haftanın değişik günleri belirlenebilir. Böylece tanımlanmış olan o zaman dilimlerinde geri dönüş için birer nokta oluşturacak. Next ile devam ediyoruz.

 

image006

 

Daha önceki makalelerimizde yine bu kısma değinmiştik ve gerekli tanımlamaları yapmıştık. Kısaca hatırlamak gerekirse; bu kısımda koruma altına aldığımız veriler için DPM üzerindeki disklerde ne kadar bir alan ayrılacağını tanımlıyoruz. DPM otomatik olarak bu işlemi yapar ancak Modify ile de değiştirilebilir. Default olarak bırakıyorum ve devam ediyoruz.

Bir sonraki adımda replikasyon yöntemini seçiyoruz ve devam ediyoruz.

 

image007

 

Evet, son durum görülmektedir. Eğer herhangi bir değişiklik yapılmayacaksa Create Group tıklayarak koruma grubumuzu oluşturabiliriz.

 

image008

 

Evet son durum yukarıdaki gibidir. Koruma grubumuz başarılı bir şekilde oluşturuldu. Close diyoruz.

 

image009

 

Görüldüğü gibi koruma grubumuz oluşmuştur. Ayrıca şuan replikasyonu yapmaktadır.

 

image010

 

Network üzerinden gerçekleştirilen replikasyon tamamlanmış durumdadır.

 

image011

 

Son olarak da DPM üzerindeki disk durumuna bir bakalım. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi DPM gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiş durumdadır. Daha önceki makalemizde bu disk yapısından bahsetmiştik. Bunların aslında birer Mount Point olduğundan bahsetmiştik. Eğer sağ tıklayıp Change Drive Letter and paths tıklarsak nereden geldiğini görebiliriz.

Şimdiye kadar yaptıklarımızın dışında eğer manuel olarak DPM 2007’nin System State yedeğini almasını istiyorsak ne yapacağız? Şimdi bu sorunun cevabına bir bakalım.

Öncelikle Active Directory’de birkaç değişiklik yapalım.

 

image012

 

Bunun için de Active Directory Users and Computers açıyoruz. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi OU ve kullanıcılar oluşturuyoruz.

 

image013

 

Daha sonra DPM yönetim konsolunu açıyoruz ve oluşturmuş olduğumuz Protection Group seçiyoruz ve Actions menüsünden Create recovery point tıklıyoruz ve OK diyoruz.

 

image014

 

Evet, görüldüğü gibi geri yükleme noktası başarılı bir şekilde oluşuruldu ve Close ile kapatıyoruz.

Bu durumda makalemizin başlarında Active Directory User and Computers kısmında herhangi bir kullanıcı ve OU yoktu ve biz ilk replikasyonda o yapıyı DPM üzerindeki disklere replike ettik. Ayrıca biz replikasyon ile ilgili zamanlama işlemlerimizi de yapmıştık ancak beklemek istemediğimiz için manuel olarak replikasyonun gerçekleşmesi için sistemi tetikledik ve daha sonradan oluşturmuş olduğumuz kullanıcılarımız ve OU’lar DPM üzerindeki diskte tutulan ve koruma altındaki System State ile replike edildi.

Evet, System State yedeklemesini de DPM ile gerçekleştirdik. Bir sonraki makalemizde System State geri dönüş işlemlerini gerçekleştireceğiz.

NOT : DPM 2007 Windows Server 2003 System State yedeğini alırken Windows NTBackup mimarisini kullanır ve aldığı yedeğin uzantısı da bkf’dir. Geri dönüş işlemlerinde de NTBackup ile dönüş yapar.

Kaynak :

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb808714.aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc785306.aspx

Mümin ÇİÇEK