data could not be read because the communication channel was closed

Exchange Server veri tabanı kopyalarını oluşturmak isterken böyle bir hata alırsanız bunun pek çok sebebi olabilir. Bu işi bilen insanlar zaten rutin kontrolleri yapmıştır. Network, ip, erişim, firewall, kopyayı rekrar seed etme veya komple kopyayı silip tekrar oluşturma.

Bu durumda yapacağınız şey kopya almaya çalıştığınız mailbox veri tabanını dismount edip sonra mount etmek. Muhtemel yoğun ortamlarda bazen DB – log bütünlüğü bozulabiliyor ve böyle bir sorun varken kopyasının alınması da mümkün olmuyor. Siz dismount yaparken ESE mimarisi gerekli olan logları kontrol ediyor, eksik var ise onları işliyor ve clean shutdown konumu ile db yi kapatıyor. Sonra tekrar açıyor ve hem kullanıma hem de kopyaya hazır oluyor.