Clean-MailboxDatabase disconnected mailbox

Exchange Server üzerinde ( 2007 – 2010 ) sildiğiniz bir mailbox varsayılan ayarları değiştirmediğiniz taktirde 30 gün boyunca mailbox database’ i içerisinde saklanır . Eğer bir mailbox sildiniz ve bunu tekrar bağlamak istiyorsanız ( sildikten sonra 30 gün içerisinde ) yapmanız gereken eylem disconnected mailbox bölümüne gelmek ve bu mailbox ı bulup bunu tekrar connect etmek olacaktır. Ancak sildiğiniz bir mailbox ın buraya düşmesi için mailbox database i için tanımlamış olduğunuz bakım işlem saati beklenmektedir. Eğer bunu beklemeden bu mailbox ı getirmek ve tekrar connect etmek istiyorsanız bunun için “clean-mailboxdatabse” powershell komutunu kullanabilirsiniz. Çok basit bir komut olan bu komut yardımı ile bakım işlemini başlatmış ve bu sayede ilgili silinmiş mailbox ı disconnected mailbox bölümüne getirmiş oluyorsunuz.

Komutun kullanımı

Bir mailbox database üzerinde işlem için

Clean-MailboxDatabase \servername\SGName\Store

bütün organizasyondaki mailbox databaseleri için

Get-Mailboxdatabase | Clean-MailboxDatabase

Bir server üzerindeki tüm mailbox databseleri için

Get-Mailboxdatabase | Where{ $_.Server –eq “<servername>”}| clean-MailboxDatabase

Organizasyon içerisinde bir mailbox databse i için

Get-Mailboxdaatabase | Where{ $_.Name –eq “<DatabaseName>”}| clean-MailboxDatabase

bunu yaptığınızda herhangi bir dönüş almayacaksınızdır yani powershell ekranında komutu çalıştın hepsi bu . sonucun başarılı olup olmadığını disconnected mailbox bölümünden veya eventlardan öğrenebilirsiniz, örnek eventlar aşağıdaki gibidir

  • Event ID 9531 – the clean mailboxdatabase process has begun
  • Event ID 9533 – a user does not exist in the directory or is not enabled for Exchange mail. This mailbox will be removed from mailbox store  in after the retention time has passed
  • Event ID 9535 – the process completes and lists that the mailbox was retained in the store