Kategori arşivi: Bilişim

Internet of Things IOT (Nesnelerin İnterneti) Nedir?

Temel olarak internet üzerinden çeşitli haberleşme protokollerini (standartlaşmış) kullanarak bir birleri ile iletişim kuran ve bu iletişim ağı üzerinden ortak veri kullanımı sayesinde akıllı çözümler üreten cihazlardan bahsediyoruz. Kavramsal olarak çok hava kalsa bile örnek uygulamalar ile aslında ne kadar önemli bir teknoloji olduğunu daha iyi görebiliyoruz.

Pek çok senaryo var,

örneğin araçlardaki pek çok sensörün merkezi bir bulut veri tabanına gönderdiği verilerin işlenmesi ile trfik raporları sunulması, araçların arıza raporları sunulması yada yine soğuk hava deposu olan araçlarda yani nakliyat yapan firmalarda yine küçük iot cihazları ile sürekli olan taşıma halindeki ürünlerin soğukluk derecesi, yada benzer şekilde dondurma üreticilerinin bayilerine koydukları dondurma dolaplarındaki iot cihazları sayesinde merkezi olarak dolapların ısı ve enerji tüketimini takip etmesi gibi aslında pek çok örnek vermek mümkün.

IOT tarafındaki asıl konu aslında bir araç, bir bina, bir buzdolabı hatta insan veya hayvanlara takılacak, bağlanacak akıllı cihazlar – nesneler ile oluşturulan devasa bilgi network’ ü sayesinde toplanılan bilgiler big datayı oluşturmaktadır. Elimizdeki bu veriler ile ise gerek işimizi geliştirecek gerekse insan hayatını kolaylaştıracak raporlar veya teknolojiler üretilmektedir.

Çok sevdiğim bir örnek ile konuyu bitirmek istiyorum.

Yurt dışında ineklerin bileklerine takılan küçük kelepçeler ile (iot cihazı aslında) onların hareketlerini izliyorlar. Bu sayede otlama, geviş getirme veya üremeye hazırlık gibi üretimin değerini ve karlılığını arttırak bilgileri alıp buna göre özellikle çiftleşme de %40 verim arttırma imkanı bulabiliyorsunuz.

Bu senaryoya örnek için aşağıdaki başarı hikayesini inceleyebilirsiniz

Connected cows help farms keep up with the herd

BT Proje Maliyetleri Nasıl Kontrol Edilebilir?

 

BT Proje Maliyetlerinin Tahmini ve Kontrolü İçin Neler Yapılabilir?

Kurumsal yapıların her kademesinde olduğu gibi BT departmanı için de projeler ve iyileştirmeler oldukça önem taşır. BT konusunda yapılacak çalışmaları etkilen birçok faktör bulunur. Bunlar kısaca;

– BT giderlerinin ana kalemlerinin iyi anlaşılması,

– BT harcama planlarının genel iş stratejileri ile uyuşması,

– Mali kaynakların verimli kullanımı,

– BT harcamalarının bir yatırım olarak görülmesi,

– BT yatırım kararlarının sağlıklı bir sürecin ardından alınmasıdır.

Herhangi bir projenin ne kadara mal olacağının hesaplanması, sürecin sadece yarısıdır. Proje sırasında ve sonrasında ortaya çıkan maliyetlerin kontrolü de diğer yarısını oluşturur. Bu yazıda BT finans yönetiminin önemli bir parçası olan maliyetlerin tahmini ve yönetimi için küçük ipuçları vermeye çalışacağım.

Temel giderlerin ve gizli harcamaların kontrolü: İşe tüm BT giderlerinin %70’ini oluşturan ve sadece kurulu sistemlerin sürdürülebilirliği için harcanan kalemlerden başlamak gerekir. Bu maliyetler, yapılması planlanan projelerin önünde büyük bir engeldir. Neyse ki bu maliyetler; sözleşme ve hizmetlerin gözden geçirilmesi, etkili varlık yönetimi, eski uygulamaların terkedilmesi, sağlam bir kurumsal mimarinin kurulması ve kaynak yönetimi ile iyi projeler gerçekleştirilerek düşürülebilir.

Gartner’a göre kurumların teknoloji harcamalarının %10’undan fazlası BT’nin kontrolü dışında gerçekleşiyor. Maliyet aşımlarına ve fırsat kayıplarına yol açabilen bu maliyetlerin BT tarafından belirlenmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Böylece yatırım aracı olabilecek projelere kaynak yaratılabilir.

Okumaya devam et