Active Directory Error: "The module "schmmgmt.dll" loaded but the call to DllRegisterServer failed with error code 0x80040201"

Active Directory migration veya herhangi bir amaç ile FSMO Rollerinden Schema master rolünü taşımak istediğiniz zaman aşağıdaki komut seti ile bir dll dosyasının register etmeniz gerekmektedir.

regsvr32 schmmgmt.dll

Bunu yaptıktan sonra ise aşağıdaki gibi bir hata alabilirsiniz

1212_RegSvr32error_JPG-550x0

Bunun temel sebebi aslında komut setini Run as administrator – Yönetici yetkisini kullanmadan çalıştırdığınız için olup öncelikle cmd konsolununu run as yaparak açtıktan sonra komutu çalıştırmanız halinde sorunsuz bir şekilde register işleminin gerçekleştiriğini göreceksiniz

6232_SchmmgmtSuccess_jpg-550x0