Windows 10 Arama Çalışmıyor – Siyah Ekranda Kalıyor – Windows 10 Search Sorunu

Windows 10 işletim sisteminde arama bölümünde aşağıdaki gibi bir sorun yaşıyorsanız eğer;

Çözüm olarak yönetici hesabı ile cmd ekranını açıp aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz;

reg add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search” /v BingSearchEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search” /v CortanaConsent /t REG_DWORD /d 0 /f 
tskill searchui