Tüm Kullanıcıların Şifrelerini Değiştirmeye Zorlanması

ÇözümPark forumlarında sık sorulan soruları kendi blog sayfamda hızlıca ipucu olarak yayınlıyorum. Bu yazımda aynı amaç için hazırlanmıştır.

Tek bir kullanıcı için

Set-ADUser -Identity -ChangePasswordAtLogon $true

OU bazlı

Import-Module ActiveDirectory
Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=TestOU,DC=TestDomain,DC=Local” | Set-ADUser -ChangePasswordAtLogon:$True

Departman bazlı, tabi bunun için kullanıcılarının departman tanımları önceden yapılmış olmalı
Import-Module ActiveDirectory
Get-ADUser -Filter ‘department -like “Admin“‘ | Set-ADUser -ChangePasswordAtLogon:$True

Toplu yapmak için ekteki gibi excel’ i doldurursanız veya bunu export ederseniz aşağıdaki PS kullanabilirsiniz

Import-Module ActiveDirectory
Import-Csv “C:\Scripts\ADUsers.csv” | ForEach-Object {$samAccountName =$_.”samAccountName” Get-ADUser -Identity $samAccountName | Set-ADUser -ChangePasswordAtLogon:$True}

Belirli bir grup üyeliği için yapmak istiyorsanız aşağıdaki kodu deneyebilirsiniz

Import-Module ActiveDirectory
Get-ADGroupMember -Identity “TestGroup” |Set-ADUser -ChangePasswordAtLogon:$True

Umarım faydalı olmuştur.